Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Noutati - Articole
26.11.2011
Obligativitatea medierii in Italia reglementata prin
DECRETUL LEGISLATIV NR. 28 DIN 4 MARTIE 2010
Publicat în Monitorul Oficial nr. 53 din 05.03.2010
 
1.    Definitii:
-          Medierea : activitatea, indiferent de denumire, desfasurata de o terta persoana, impartiala, cu scopul de a asista doua sau mai multe persoane atat in cautarea intelegerii amiabile pentru solutionarea litigiului, cat si pentru formularea unei propuneri de solutionare a acestuia
-          Conciliere: aplanarea unui litigiu ca urmare a activitatii de mediere
 
2.    Procedura de mediere
Materii in care medierea este obligatorie in faza prealabila unei proceduri judiciare: asociatii de locatari, drepturi reale, diviziune, succesiuni prin mostenire, intelegeri de familie, inchirieri, comodat, inchirieri de societati, despagubiri de daune ca urmare a circulatiei de vehicule si ambarcatiuni, raspundere medicala si calomniere prin presa sau alte mijloace de publicitate, contracte de asigurare bancare si financiare.
Indeplinirea procedurii de mediere este o conditie care precede in mod obligatoriu cererea de chemare in judecata. Daca judecatorul constata ca medierea a fost inceputa, dar nu s-a incheiat, stabileste urmatorul termen de judecata dupa expirarea termenului de patru luni atat cat este prevazut ca poate dura procedura de mediere. In cazul in care judecatorul constata ca medierea nu a fost inceputa acorda partilor un termen de 15 zile pentru depunerea cererii de mediere.
Solicitarea de mediere se formuleaza prin depunerea unei cereri la unul din organismele acreditate in furnizarea serviciilor de mediere. Responsabilul organului desemneaza un mediator si stabileste prima intalnire a partilor nu mai tarziu de 15 zile de la data cererii. Cererea si data stabilita pentru prima intalnire sunt comunicate celeilalte parti prin orice mijloc de comunicare. Procedura se desfasoara fara formalitati la sediul organului de mediere sau in locul indicat in regulamentul de functionare al organului.
Actele procedurii de mediere nu sunt subordonate vreunor formalitati, medierea putandu-se desfasura si prin modalitati si instrumente telematice.
Mediatorul este prezent pana cand partile ajung la un acord amiabil de solutionare a litigiului. Daca partile au ajuns la o intelegere amiabila, mediatorul intocmeste un proces verbal la care anexeaza intelegerea respectiva. In cazul in care nu se ajunge la o intelegere, mediatorul poate formula o propunere de conciliere. Mediatorul formuleaza in toate situatiile o propunere de conciliere, daca partile formuleaza de comun acord o cerere in acest scop in orice moment al procedurii. Propunerea de conciliere se comunica partilor in forma scrisa. Partile vor transmite mediatorului, in scris si in termen de 7 zile, acceptarea sau refuzul propunerii. In lipsa unui raspuns in termenul prevazut, propunerea se considera refuzata. Daca s-a ajuns la intelegerea amiabila prin mediere sau daca toate partile sunt de acord cu propunerea mediatorului, se intocmeste un proces verbal care trebuie sa fie semnat de parti si de mediator si care certifica specimenul de semnatura al partilor. Daca incercarea de conciliere nu reuseste, mediatorul va intocmi oricum un proces verbal indicand propunerea. Acesta va fi semnat de parti si de mediator. Procesul verbal se va depune la secretariatul organului urmand ca acesta sa elibereze exemplare la solicitarea partilor.
Procesul verbal care consemneaza intelegerea partilor si al carui continut nu contravine ordinii publice sau actelor normative imperative va fi certificat la cererea partilor prin incheiere data de presedintele tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul organului de mediere. Procesul verbal constituie titlu executoriu pentru exproprierea silita, pentru executarea in forma specifica si pentru inregistrarea ipotecii judiciare.
Din absenta la procedura de mediere, fara motive temeinice, judecatorul poate retine elemente de proba in faza de judecata, facand interpretari in defavoarea paratului.
In privinta avocatilor, acestia au obligatia de a informa partea asistata in legatura cu posibilitatea de a recurge la procedura de mediere si in legatura cu facilitatile fiscale ale acesteia. De asemenea, avocatul are obligatia de a informa partea asistata si in legatura cu situatiile in care indeplinirea procedurii de mediere precede in mod obligatoriu cererea de chemare in judecata. Nerespectarea acestor obligatii poate atragerea anularea contractului de asistenta juridica. Documentul care contine informarea este semnat de partea asistata si trebuie sa fie anexat actului de chemare in judecata.
3.    Costurile medierii obligatorii
Valoarea litigiului- costuri (pentru fiecare parte)
Pana la  1.000 euro -  65 euro;
De la  1.001  la  5.000 euro – 130 euro;
De la 5.001 la 10.000 euro -  240 euro;
De la  10.001 la 25.000 euro -  360 euro;
De la  25.001 la  50.000 euro -  600 euro;
De la  50.001 la 250.000 euro - 1.000 euro;
De la  250.001 la 500.000 euro - 2.000 euro;
De la  500.001 la 2.500.000 euro - 3.800 euro;
De la 2.500.001 la  5.000.000 euro -  5.200 euro;
Peste  5.000.000 euro -  9.200 e.
 
4.    Organele de mediere
Institutiile publice sau private care ofera garantii morale de seriozitate si eficienta au dreptul sa infiinteze organe menite sa gestioneze procedura de mediere. Aceste organe trebuie sa fie inscrise in registrele special intocmite prin grija Ministerului de Justitie. Institutiile publice care pot desfasura ex lege activitati de mediere, prin infiintarea unor organe in acest scop, sunt: camerele de comert, industrie, mestesug si agricultura, consiliile colegiilor profesionale pentru domeniile de activiate rezervate competentei lor, consiliile barourilor de avocati.
Procedura de mediere este scutita de taxa de timbru, impozit sau orice alta cheltuiala de acest gen. Procesul verbal de intelegere este scutit de taxa de timbru in limita valorii de 50.000 euro, dincolo de care impozitul este datorat pentru partea in exces.
Partile care beneficiaza de aparatori din oficiu platiti de stat nu vor putea fi obligate la plata onorariului aferent medierii. In aceste cazuri organismele care ofera servicii de mediere vor prelua documentatia suport si o vor transmite Ministerului Justitiei, urmand a incasa onorariul cuvenit direct de la stat.
Informarea publicului cu privire la procedura de mediere si organismele abilitate sa o desfasoare se va face prin campanii publicitare corespunzatoare prin grija Ministerului Justitiei.
 
MEDIATOR,
GOCAN ANDREEA RADA
(Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania- Filiala Ardeal)
 
 
 

Stire adaugata in data de 26-10-2011
.........................................................................................................................................................................................................................................
PREMIERE
In cadrul Galei profesiilor liberale juridice si economice desfasurata in data de 3 decembrie 2013, Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a fost premiata pentru promovarea medierii in Romania. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
26.11.2011
FORTA EXECUTORIE A ACORDULUI DE MEDIERE ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
26.11.2011
ASPECTE PARTICULARE IN APLICAREA MEDIERII IN DOMENIUL PENAL MEDIEREA VICTIMA INFRACTOR - INSTRUMENT AL JUSTITIEI RESTAURATIVE ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
26.11.2011
MEDIEREA IN RELATIILE DE FAMILIE ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Aplicarea medierii in disputele din domeniul bancar
APLICAREA MEDIERII IN DISPUTELE DIN DOMENIUL BANCAR Autor: Ioana Adina Stoica, mediator coordonator Popoviciu si Stoica - Societate civila profesionala de mediatori...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.01.2010
GHID DE MEDIERE PENTRU MAGISTRATI Autori: Daniela Popoviciu, Ioana Adina Stoica, Katalin Barbara Kibedi, Alexandru Georgescu...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Autentificarea acordului de mediere
AUTENTIFICAREA ACORDULUI DE MEDIERE. Autori: Ioana Adina Stoica,mediator Virginia Beldea, notar Corelarea procedurii de mediere cu alte proceduri complementare, cum este procedura notarială a autentificării acordului rezultat din mediere este un subiect , care în practică a provocat discuţii între mediatori si notarii publici cu privire la anumite aspecte referitoare la aplicare. În consecinţă, am considerat că poate fi util pentru practica mediatorilor lămurirea unor aspecte, ce ţin de legătura dintre voinţa părţilor de a decide soluţiile de rezolvare a disputei, acordul de mediere si alte proceduri cerute de legislaţia în vigoare pentru a obtine efectele juridice urmărite prin acordul de mediere. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri