Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Noutati - Articole
26.11.2011
FORTA EXECUTORIE A ACORDULUI DE MEDIERE
 
            Solutionarea conflictelor prin metodele alternative actului clasic de justite devine din ce in ce mai atractiva si cautata in Romania, in special datorita aspectului pecuniar avantajos, cat mai ales datorita celeritatii rezolvarii conflictelor. Justitiabilii au, prin aparitia Legii 192/2006, posibilitatea de a alege sa isi solutioneze singuri conflictele, apeland la serviciile specializate ale mediatorilor autorizati, renuntand la optiunea parcurgerii drumului prea lung al justitiei.
            Ca orice institutie Informare, implementarea medierii este anevoiasa si cu nuante teritoriale, baza, ramanand Insa,  realizarea justitiei si  gasirea alternativei cat mai confortabile pentru justitiabili. Incet, dar sigur, tendinta generala este catre o justitie restaurativa, unde raspunderea Inseamna asumarea responsabilitatii faptei comise si a obligatiei de reparare a prejudiciului cauzat.
 
            In acest context, legea medierii, prin modificarea adusa in anul 2009, instituie in art. 43 alin (2^1) urmatoarele: “Inprocesele si cererile Inmaterie civila si comerciala, Inainte de introducerea cererii de chemare Injudecata, partile pot Incerca solutionarea litigiului prin mediere”. Prin aceasta noua reglementare se confera, practic, o valoare egala medierii extrajudiciare cu medierea realizata in  stransa legatura cu sistemul judicar, deci cu medierea intervenita in cursul unui proces aflat pe rolul instantelor. La o prima vedere, insemnatatea noii posibilitati puse la dispozitia partilor unui conflict nu pare de o insemnatate esentiala. In realitate, insa, aceasta confera aceeasi siguranta partilor in privinta fortei acordului obtinut in cadrul medierii, indiferent de momentul la care acestea decid sa aleaga metoda alternativa a medierii.
 
            Valoarea acordului de mediere survenit in timpul unei judecati este un subiect clarificat care nu intampina niciun fel de dificultate, nici pentru magistrati si nici pentru parti. Acestea din urma se afla la adapostul de a obtine o hotarare judecatoreasca care transpune intru tocmai intelegerea consfiintita in acord, hotararea astfel pronuntata avand forta juridica a oricarei alte hotarari, susceptibila de a fi pusa in executare in caz de neindeplinire de buna-voie a conduitei stabilite.
 
            Controversele au aparut de la momentul consacrarii posibilitatii recurgerii la mediere in afara unui cadru procesual prestabilit. Chiar daca principiile care guverneaza materia medierii se bazeaza in primul rand pe caracterul volitiv exprimat de parti, se poate intampla frecvent ca una dintre acestea sa isi modifice conduita, sa nu mai doreasca sa dea curs intelegerii amiabile transpuse in acordul de mediere. In atare situatii, procesul medierii este compromis, cealalta parte regasindu-se in situatia initiala declansarii procesului de mediere. Pentru prevenirea unor astfel de situatii care determina consumarea de resurse materiale si de timp si care nu ofera siguranta partilor, este necesar a se conferi valoare juridica acordului de mediere obtinut. 
 
            Din economia dispozitiilor legale interne, nu reiese in mod concret decat faptul ca valoarea juridica a acordului de mediere este cea a unui inscris sub semnatura privata, fara a se clarifica modalitatea in care acest act poate dobandi forta juridica superioara, respective, forta executorie in toate materiile in care poate fi obtinut. Dispozitia legala cuprinsa in art. 57 alin. 4 in care se mentioneaza strict situatia solutionarii unui conflict care are ca obiect transferul dreptului de proprietate privata, face referire la prezentarea acordului notarului public sau instantelor de judecata pentru indeplinirea conditiilor de fond si de forma impuse de lege. Aceasta reglementare nu vine, insa, sa transeze problema, dat fiind faptul ca medierea poate interveni intr-o multitudine de materii si acordurile astfel obtinute sunt susceptibile de a fi puse in executare silita.
 
            Mai mult, dispozitiile art. 59 conform caruia “Intelegerea partilor poate fi supusa autentificarii notarului public ori, dupa caz, Incuviintarii instantei de judecata, Inconditiile prevazute la art. 63”, vin sa ingradeasca posibilitatile partilor de a solicita instantei de judecata sa confere caracter executoriu acordului de mediere, trimiterea facuta la articolul 63 vizand doar acele acorduri obtinute intr-un conflict civil aflat pe rolul unei instante.
Cu toate acestea, in contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, trebuie sa avem in vedere in primul rand dispozitiile comunitare in materie, stiut fiind faptul ca astfel de reglementari au intaietate fata de dreptul intern. O importanta majora in domeniul medierii la nivel European o are Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii Inmaterie civila si comerciala. Aceasta reglementare se inscrie in obiectivul Comunitatii privind mentinerea si dezvoltarea unui spatiu de libertate, securitate si justitie, in cadrul caruia se asigura libera circulatie a persoanelor. In acest scop, au fost adoptate masuri in domeniul cooperarii judiciare in materie civila care sunt necesare bunei functionari a pietei interne, hotarandu-se crearea de catre statele membre a unor proceduri alternative, extrajudiciare de solutionare a litigiilor.
Medierea a fost apreciata ca avand capacitatea sa asigure o solutionare extrajudiciara eficienta (din perspectiva costurilor si a rapiditatii) a litigiilor in materie civila si comerciala prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor partilor, fiind mai probabil ca acordurile rezultate din mediere sa fie respectate voluntar si sa mentina o relatie amiabila si durabila intre parti, mai ales in situatiile care prezinta elemente de extraneitate.
Directiva se aplica proceselor in care doua sau mai multe parti, intr-un litigiu civil sau comercial transfrontalier, incearca, in mod voluntar, sa ajunga la un acord amiabil referitor la litigiul dintre ele, cu ajutorul unui mediator. Directiva se aplica doar disputelor transfrontaliere, desi nu interzice Statelor Membre sa aplice prevederile acesteia procedurilor interne de mediere.
            Din aceasta ultima perspectiva, analizand dispozitiile art. 6 din Directiva conform caruia Statele membre asigura partilor, sau uneia dintre parti cu consimtamantul expres al celorlalte, posibilitatea de a solicita dobandirea caracterului executoriu al continutului acordului scris rezultat Inurma medierii. Continutul unui astfel de acord dobandeste forta executorie, cu exceptia cazului Incare fie continutul acordului este contrar dreptului statului membru Incare este facuta solicitarea, fie dreptul acelui stat membru nu prevede posibilitatea conferirii acestuia un caracter executoriu. (2) Continutul acordului poate dobandi caracter executoriu printr-o hotarare, decizie sau act autentic emise de o instanta sau de o alta autoritate competenta Inconformitate cu dreptul statului membru Incare a fost facuta solicitarea”, coroborate cu prevederile legale interne, s-a solicitat instantelor de judecata din Romania din diverse orase si s-a obtinut investirea cu formula executorie a acordurilor de mediere extrajudiciare, obtinute in afara oricarei relatii cu instanta. Foarte important este ca, pentru invocarea articolului 6 din Directiva, sa fie respectate rigorile acestui text legal cu ocazia intocmirii si semnarii acordului de mediere, in sensul obtinerii consimtamantului expres al partilor sau a uneia dintre acestea care justifica interes, in vederea solicitarii si obtinerii caracterului executoriu al continutului acordului.
            Avand in vedere interesul tuturor partilor implicate in conflicte, dar si al mediatorilor, de a avea la indemana, pe langa procedura rapida si avantajoasa a medierii, garantia obtinerii unui rezultat care va putea fi valorificat voluntar sau fortat, voi prezenta in cele ce urmeaza procedura investirii acordului de mediere extrajudiciar cu formula executorie:
1.    ACTE NECESARE
·         acordul de mediere in original continand acordul expres al partilor cu privire la solicitarea dobandirii caracterului executoriu al continutului acordului
·         procesul-verbal de finalizare a medierii
·         taxa de timbru de 4 lei  si timbru judiciar de 0,15 lei.
2.    MOTIVARE IN DREPT
·         art. 43 alin (2¹) din Legea medierii, precum si prevederile art. 6 din Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala referitoare la posibilitatea uneia dintre parti de a solicita dobandirea caracterului executoriu al acordului scris rezultat in urma medierii , continutul unui astfel de acord dobandind forta executorie
3.    PROCEDURA DE JUDECATA
·         judecata se desfasoara fara citarea partilor
4.    SOLUTIA INSTANTEI
·         ”Admite cererea. Dispune investirea cu formula executorie.”
Posibilitatea de investire cu formula executorie a acordului de mediere, instituit intre parti inainte de declansarea procedurii judiciare, vine sa completeze sfera avantajelor oferite de mediere, evidentiind o modalitate concreta, efectiva si rapida de punere in aplicare a dispozitiilor stabilite de catre parti. Pronuntarea unei asemenea hotarari reprezinta un pas important pentru medierea din Romania, instituindu-se astfel o practica judiciara in ceea ce priveste modalitatea concreta de valorificare a pretentiilor partilor stabilite prin intermediul procedurii de mediere.
                                   
MEDIATOR
GOCAN ANDREEA RADA
 
 
 
 

Stire adaugata in data de 26-10-2011
.........................................................................................................................................................................................................................................
PREMIERE
In cadrul Galei profesiilor liberale juridice si economice desfasurata in data de 3 decembrie 2013, Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a fost premiata pentru promovarea medierii in Romania. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
26.11.2011
Obligativitatea medierii in Italia reglementata prin DECRETUL LEGISLATIV NR. 28 DIN 4 MARTIE 2010 Publicat în Monitorul Oficial nr. 53 din 05.03.2010 ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
26.11.2011
ASPECTE PARTICULARE IN APLICAREA MEDIERII IN DOMENIUL PENAL MEDIEREA VICTIMA INFRACTOR - INSTRUMENT AL JUSTITIEI RESTAURATIVE ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
26.11.2011
MEDIEREA IN RELATIILE DE FAMILIE ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Aplicarea medierii in disputele din domeniul bancar
APLICAREA MEDIERII IN DISPUTELE DIN DOMENIUL BANCAR Autor: Ioana Adina Stoica, mediator coordonator Popoviciu si Stoica - Societate civila profesionala de mediatori...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.01.2010
GHID DE MEDIERE PENTRU MAGISTRATI Autori: Daniela Popoviciu, Ioana Adina Stoica, Katalin Barbara Kibedi, Alexandru Georgescu...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Autentificarea acordului de mediere
AUTENTIFICAREA ACORDULUI DE MEDIERE. Autori: Ioana Adina Stoica,mediator Virginia Beldea, notar Corelarea procedurii de mediere cu alte proceduri complementare, cum este procedura notarială a autentificării acordului rezultat din mediere este un subiect , care în practică a provocat discuţii între mediatori si notarii publici cu privire la anumite aspecte referitoare la aplicare. În consecinţă, am considerat că poate fi util pentru practica mediatorilor lămurirea unor aspecte, ce ţin de legătura dintre voinţa părţilor de a decide soluţiile de rezolvare a disputei, acordul de mediere si alte proceduri cerute de legislaţia în vigoare pentru a obtine efectele juridice urmărite prin acordul de mediere. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri