Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Noutati - Din activitatea asociatiei
19.10.2009

Amendamentele propuse vizeaza in principal:

- obligativitatea pentru partile aflate in disputa de a se prezenta la mediator pentru informare in situatiile in care organele judiciare recomanda medierea;

- proceduri aplicabile medierii ca metoda de solutionare a disputelor aflate pe rolul instantelor de judecata;

- documentele care se intocmesc si se prezinta organelor judiciare in situatia in care medierea intervine pe parcursul unui litigiu.

In prezent, aceste amendamente se discuta in Camera Deputatilor la Comisia Juridica.

Echipa care a lucrat la amendamente este formata din: Daniela Popoviciu, Ioana Stoica si Katalin Barbara Kibedi.
 

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII 192/2006
PRIVIND MEDIEREA SI PROFESIA DE MEDIATOR

 

Text propus spre amendare
Propuneri  de amendamente 
Motivare
Forma aprobata de Senat
Art. 1
 (1): Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.
 Art. 1
(1): Medierea reprezinta o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate  si  a liberului consimtamant al partilor.
Medierea se poate desfasura numai cu acordul partilor, fiind un proces voluntar.
Poate exista o obligativitate a unei etape procedurale de solutionare amiabila prin mediere, dar  acceptarea, parcurgerea medierii este exclusiv un proces voluntar, numai daca partile sunt de acord, similar negocierii.
Art. 27
(1)Fiecare mediator are dreptul sa aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate in prezenta lege.
 Art. 27
Alineat nou :
 
(2) Mediatorul are dreptul de a refuza preluarea unui caz, avand obligatia de a indruma partile in vederea alegerii unui alt mediator.
Mediatorul poate refuza un caz care nu se inscrie in domeniul sau de practica sau, de exemplu daca exista un risc major de violenta pentru parti sau pentru sine.
Art 43
 (1) Partile aflate in conflict se prezinta impreuna la mediator. in cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea acceptarii medierii si incheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile.
Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.
(2) in cazul imposibilitatii de prezentare a partii convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o noua data pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor parti.
 
 
Art 43
 (1) Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. in cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii stabilind un termen de cel mult 15 zile.
Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigura confirmarea primirii textului.
Partea solicitanta va furniza mediatorului datele necesare contactarii celeilalte parti.
 
(2) in cazul imposibilitatii de prezentare a vreuneia din partile convocate, mediatorul poate stabili, la cererea acesteia, o noua data in vederea informarii si acceptarii medierii
In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor semna contractul de mediere.
 
Invitatia are ca scop stabilirea intalnirii mediatorului si cu cealalta parte pentru a o informa cu privire la mediere, pentru a asculta (minimal) si versiunea sa asupra disputei  si pentru a discuta in vederea acceptarii medierii .
 Invitarea direct pentru  semnarea contractului si participarea la mediere reprezinta o incalcare a principiilor acceptarii in  cunostinta de cauza si al impartialitatii.
Nici nu se raspunde unei invitatii la un serviciu pe care partea invitata nu il cunoaste.
Procedura din lege determina doar indeplinirea formala a unei obligatii, fara a se crea conditiile de acceptare si derulare corecta a medierii.
Procedura corecta a medierii presupune si analizarea cazului inainte de a se decide medierea, atat de catre parti cat si de catre mediator.  
Intrarea direct in mediere, fara  o cunoastere a cazului este o rara exceptie care implica un risc, atat pentru parti  cat si pentru mediator,acestuia  lipsindu-i informatiile  minimale pregatitoare  interventiei.
Pregatirea  este esentiala in mediere.
Daca mediatorul discuta numai cu una dintre parti, cea care solicita medierea, s-a incalcat principiul impartialitatii.
Responsabilitatea furnizarii corecte a datelor de contact a celeilalte parti revine solicitantului serviciului.
Forma aprobata de Senat
Art 43
(3) – Daca una din parti refuza in scris in mod explicit medierea sau nu se prezinta de doua ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.
 
 
Art 43
 
(3) Daca una din parti refuza in scris in mod explicit medierea sau nu raspunde invitatiei mentionate la alin 1 sau nu se prezinta de doua ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se considera neacceptata.
 
Art 44
(2) Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte, dupa prezentarea acestora din urma impreuna la mediator sau dupa acceptarea medierii de catre partea invitata.
 
Art 44
(2) Contractul de mediere se incheie intre mediator, pe de o parte, si partile aflate in conflict, pe de alta parte.
Textul initial obliga la o procedura care nu este cea reala. Convenirea medierii nu se rezuma la o intalnire.
Pana la semnarea contractului pot avea loc mai multe intalniri intre mediator si parti, poate fi necesara documentarea mediatorului, convenirea participarii altor actori, consultanti, etc.
Art. 45
Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele clauze:
a) identitatea partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a reprezentantilor lor;
b) mentionarea obiectului conflictului;
c) obligatia mediatorului de a da explicatii partilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;
d) declaratia partilor, in sensul ca doresc declansarea medierii si ca sunt decise sa coopereze in acest scop;
e) angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
f) obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul partilor, precum si modalitatile de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinându-se cont, daca este cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti in mod egal;
g) intelegerea partilor privind limba in care urmeaza sa se desfasoare medierea.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 45
Contractul de mediere trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, urmatoarele clauze:
b) mentionarea tipului sau a obiectului conflictului
c)  se inlocuieste cu :
declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile.
d)  se inlcuieste cu:
obligatia mediatorului de a pastra confidentialitatea si decizia partilor privind pastrarea confidentialitatii
e) se inlcuieste cu:
 declaratia partilor privind acceptarea mediatorului in conditii de neutralitate a acestuia.
se introduc  literele noi:
h) numarul de exempare in care va fi redactat  acordul in cazul in care acesta va fi  in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere.
 i) obligatia partilor de a semna procesul verbal intocmit de catre mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea.
Prevederile literelor c) ,d),
e- se elimina din urmatoarele motive:
c) obligatia trebuie indeplinita inainte de semnarea contractului –principiul acceptului in cunostinta de cauza
d) semnarea contractului confirma faptul ca  doresc furnizarea serviciului de mediere.
Partile in disputa sunt pe pozitii adverse si nu sunt in faza de cooperare. Acesta este scopul si esenta medierii, sa schimbe situatia de competitie in  cea de colaborare.
Este datoria si profesia mediatorului sa le ajute sa coopereze, astfel ca declaratia partilor este inutila.
e) in lipsa precizarii regulilor, a celui care constat incalcarea lor si  si a sanctiunilor,prevederea este inutila.
O parte din reguli  sunt precizate in contract. In mediere, alte tipuri de reguli sunt agreate de parti si mediator si nu se mentioneaza in scris.
De regula se refera la atitudinea partilor pe parcursul medierii.
Pentru respectarea lor mediatorul foloseste tehnici specifice .
 
Se propune introducerea de noi prevederi care sunt obligatorii prin lege.
Art. 58
 (1) Când partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se redacteaza un acord, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.
Art. 58
 (1) Când partile aflate in conflict au ajuns la o
intelegere, se poate  redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata.
De regula, acordul este redactat de catre mediator , cu exceptia situatiilor in care partile si mediatorul  convin altfel.  
 
Nu este obligatoriu  in toate cazurile ca intelegerea partilor prin care se incheie disputa sa se materializeze in forma scrisa.
Dimpotriva, in multe cazuri, acordul, care reprezinta un contract, este neaplicabil sau devine o bariera in aplicarea  medierii-ex: disputele de realatie, la locul de munca (cele necontractuale) , intraorganizationale (ex: intre departamente), in scoala (elev-elev, profesor-elev), etc.
Acorsul scris este obligatoriu in cazul in care exista dispozitii specifice sau in lipsa acestora, partile decid astfel.
 
Acordul poate fi redactat si de catre avocati ai partilor, juristi, etc.
Forma aprobata de Senat
Art 59:
intelegerea partilor poate fi supusa incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.
Art. 59.
intelegerea partilor poate fi supusa verificarii
notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, in conditiile prevazute la art. 63.
Nu exista o motivatie pentru care este eliminata optiunea partilor de a autentifica un act la notariat.
Propunem revenirea la textul initial al legii.
Forma aprobata de Senat
La articolul 61, alin. (1) :
Art. 61 – (1) – in cazul in care conflictul a fost dedus judecatii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc la initiativa partilor ori la recomandarea instantei, cu privire la drepturi asupra carora partile pot dispune, potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea in tot sau in parte a litigiului.
 
(2) La inchiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, in toate cazurile, sa informeze in scris instanta de judecata daca partile au ajuns sau nu la o intelegere in urma procesului de mediere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. 63
(2) Odata cu pronuntarea hotarârii, instanta va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei judiciare de timbre platite pentru investirea acesteia. 
Art.61
Dupa alineatul  1 se introduce un nou alineat 2  cu renumerotarea alineatelor:
 
(2)in cazul in care judecatorul recomanda medierea, partile sunt obligate sa se  prezinte la mediator, de regula impreuna,  pentru informare, in sensul prevazut de art. 6 din lege.
Dupa ce vor fi informate partile vor decide daca accepta sau nu medierea.
 
Alineat (3) nou introdus
(3) Pana la termenul fixat de catre instanta, de cel putin doua saptamani, partile depun un proces verbal intocmit de catre mediator si semnat de catre parti si mediator privind acordul sau refuzul solutionarii conflictului prin mediere. In cazul refuzului, mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea partilor. 
 
Alineat (4) modifica alineat (2) al art. 61 din Lege
La inchiderea procedurii de mediere, partile depun la instanta procesul verbal  de inchidere a medierii intocmit de catre mediator in conditiile art. 57 din lege, in care s-a  consemnat rezultatul  medierii
 
 
Alineat (5) modifica art. 63(2)
In toate cazurile in care partile depun  la instanta procesul verbal  din care rezulta  solutionarea litigiului prin mediere, instanta  va dispune, la cererea partii interesate, restituirea taxei de timbru, platite pentru investirea acesteia .
Modificarile propuse urmaresc sa:
-asigure partilor informarea necesara pentru a lua o decizie in cunostinta de cauza; modelul a fost aplicat in alte tari si s-a dovedit ca in marea majoritate a cazurilor a  fost acceptata mediere.
-asigure judecatorului dovada demararii acestei proceduri
-asigura restituirea taxei de timbru pentru toate cazurile in care se solutioneaza conflictul prin mediere, indiferent de forma in care se inchide procesul (hotarare de expedient, renuntarea la judecata, renuntare la drept, etc).
 
Avand in vedere obligativitatea informarii care va fi impusa de catre instanta, este necesar ca informarea sa se faca gratuit de catre mediator pentru cazurile de mediere in relatie cu instanta.
 
 
Art. 70
(1) in cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.
(2) Suspendarea dureaza pâna când procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.
(3) Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.
(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului prevazut la alin. (2).
Art. 70
Alineatul 1 se modifica
(1)in cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a procesului verbal intocmit de catre mediator si semnat de catre parti si mediator privind acordul solutionarii conflictului prin mediere. Procesul verbal va preciza data incheierii contractului de mediere.
 
Alineatul 3 se modifica
Partile au obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.
 
Alineat 5 nou introdus
 Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora. 
 
Alineat 6 nou introdus care se refera la alin. 2 a art.61 nou introdus prin amendamente
Dispozitiile art. 61 alin 2 si ale art. 61 alin 3 teza II, se aplica corespunzator in cazul in care medierea este recomandata de catre organele judiciare.
Contractul de mediere este incheiat de parti si mediator in conditii de confidentailitate.
Dovada angajarii partilor in mediere necesara suspendarii procesului penal va fi procesul verbal.
 
 
 
 
 
 
 
Principiul simetriei si responsabilitatii partilor -
 Ca si in cazul suspendarii, este responsabilitatea partilor sa prezinte procesul verbal. Cazurile nu sunt referite de catre organele judiciare iar mediatorul nu este numit de catre instanta ci ales de catre parti
 
 
Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie avand ca obiect natura juridical a acordului de vointa (2006) 
 
Aceeasi motivatie ca si in cazul art.61 alin.2 si 3.

Stire adaugata in data de 20-10-2009
.........................................................................................................................................................................................................................................
14.12.2011
Astazi, 14 decembrie 2011, intre 0rele 12.00-13.30 s-a desfasurat simultan, în peste 100 de unitati de învatamant, scoli generale si licee, activitatea intitulata: „Unde-i lege nu-i tocmeala”,...
.........................................................................................................................................................................................................................................
15.11.2011
Ministerul Justitiei din Romania a organizat la Bucuresti, în perioada 09-11 noiembrie 2011, primul atelier de lucru din cadrul Proiectului “Promovarea medierii în cauzele transfrontaliere în materie civila”, finantat de catre Comisia Europeana prin Programul Specific „Justitie civila”. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
15.11.2011
Ca urmare a protocolului existent intre asociatia noastra si D.G.P.M.B., A.P.M.R. - Filiala Bucuresti desfasoara in luna noiembrie o serie de training-uri cu cei peste 250 de politisti de proximitate, care isi desfasoara activitatea in toate cele 26 sectii de politie din Capitala. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.11.2011
Doamna Ioana Adina Marin, vicepresedinte APMR a participat la Masa rotunda "Mijloace alternative de solutionare a conflictelor dintre consumatori si profesionisti in Uniunea Europeana"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.11.2011
Mediatorii, membrii ai APMR Bucuresti au raspuns invitatiei Universitatii Crestine "Dimitrei Cantemir" si a colegului lor dl Dragos Radulescu si au participat la Masa Rotunda "Medierea- alternativa viabila la instanta de judecata"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
24.10.2011
In data de 20.10.2011 Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a sarbatorit “ZIUA MONDIALA A REZOLVARII CONFLICTELOR” in cadrul conferintei ”Impreuna in mediere - sa facem schimbarea pe care ne-o dorim”....
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.10.2011
In data de 20 octombrie 2011 va avea loc Conferinta "Impreuna in mediere - sa facem schimbarea pe care ne-o dorim"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania - Filiala Bucuresti este partener in proiectul: “Elaborarea unei strategii sectoriale de prevenire a criminalitatii in Capitala, pentru perioada 2012-2016” si face parte din “Grupul de lucru pentru elaborarea unei strategii sectoriale de prevenire a violentei domestice in Municipiul Bucuresti”, infiintat prin ordinul Prefectului Capitalei in 4 mai a.c....
.........................................................................................................................................................................................................................................
4.05.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania in colaborare cu Tribunalul Botosani a organizat in data de 30 aprilie 2010 Conferinta “Aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar”. Conferinta a fost gazduita de Tribunalul Botosani....
.........................................................................................................................................................................................................................................
28.04.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania organizeaza in data de 30 aprilie 2010 o conferinta cu judecatorii de la Tribunalul Botosani si de la judecatoriile din judetul Botosani....
.........................................................................................................................................................................................................................................
16.03.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania in colaborare cu Tribunalul Hunedoara a organizat in data de 12 martie 2010 Conferinta “Aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar”. Conferinta a fost gazduita de Tribunalul Hunedoara, la Deva....
.........................................................................................................................................................................................................................................
Conferinţa “ Aplicarea medierii în relaţie cu sistemul judiciar”
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea, a organizat în data de 20 ianuarie 2010, cu sprijinul Asociaţiei Magistraţilor din România şi al Tribunalului Bucureşti, conferinţa cu titlul „ Aplicarea medierii in relaţie cu sistemul judiciar”. Conferinţa a avut loc la sediul Tribunalului Bucureşti. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.11.2009
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România a participat, la invitaţia Centrului de Mediere Craiova la seminarul " Medierea-metodă alternativă de soluţionare a litigiilor, care a avut loc in data de 16 noiembrie 2009 la sediul Curţii de Apel Bucureşti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.11.2009
În zilele de 4-5 noiembrie 2009 a avut loc, la Timişoara, Conferinţa Internaţională cu tema “ Perspective ale asistenţei sociale în tratamentul quasi-coercitiv al infractorilor” organizat de Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psiholigie, Catedra de Asistenţă Socială în parteneriat cu Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, Curtea de Apel Timişoara, Administraţia Naţională a Penitenciarelor , Direcţia de Probaţiune, Asociaţia Totul Pentru Viaţă Timişoara. La Conferinţă au participat cadre universitare, reprezentanţi ai Ministerului de Justiţie, alte autorităţi, ong-uri şi studenţi....
.........................................................................................................................................................................................................................................
08.10.2009
Medierea - modalitate de realizare a justiţiei restaurative este una dintre temele Primei Conferinţe Internaţionale "Perspective ale Asistenţei Sociale în Tratamentul Quasi-Coercitiv al Infractorilor Specto 2009" care va avea loc la Timişoara în perioada 4-5 noiembrie 2009. Evenimentul este organizat de Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie în parteneriat cu Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România...
.........................................................................................................................................................................................................................................
30.09.2009
D-na Katalin Barbara, vicepresedinte al Asociatiei Profesionale a Mediatorilor din Romania, filiala Bucuresti, a participat, la invitatia Centrului de Mediere Craiova, la seminarul Medierea - metoda alternativa de solutionare a litigiilor....
.........................................................................................................................................................................................................................................
20.06.2009
Mediatorii Asociatiei Profesionale a Mediatorilor din Romania s-au intalnit cu magistratii judecatoriei Cornetu....
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri