Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Noutati - Comunicate
03.03.2014
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA
 
APLICAREA DIRECTIVEI 52 PE/2008
 
Orice mediator din UE care desfasoara activitatea de mediere in Romania trebuie sa aiba asigurate aceleasi conditii de furnizare a serviciilor ca si in spatiul european, fara restrictii si fara alte conditionari ulterioare dobandirii dreptului de exercitare a servicului de mediere.
Orice mediator din Romania are aceleasi drepturi si libertati ca si orice mediator din spatiul UE. Pe baza acestui principiu se reglementeaza furnizarea serviciului de mediere si in Romania.
Orice reglementare contrara, care restrange libertatea de furnizare de servicii, da dreptul celui interesat de a invoca aplicarea reglementarilor europene.
Consiliul de Mediere are obligatia de a reglementa aplicarea medierii si furnizarea serviciului de mediere in acord cu prevederile europene.
 
Directiva 52PE/2008 este documentul care ghideaza aplicarea medierii in statele membre UE.
 
Art. 4 din Directiva 52PE/2008 REGLEMENTEAZA CALITATEA MEDIERII PRIN 2 COMPONENTE:
       FORMAREA
SI
       CODUL EUROPEAN DE CONDUITA A MEDIATORILOR
Acestea sunt cele doua repere care trebuie sa stea la baza reglementarilor CM, INCLUSIV in privinta formarii continue si a Deontologiei profesionale
Reglementarile CM sunt in sens opus Directivei 52PE/2008
 
PUNCTE PROFESIONALE
 
Prin hotararea 4911/2013 Consiliul de Mediere introduce ilegal acordarea anuala a dreptului de furnizare a serviciului de mediere, functie de ACUMULAREA DE PUNCTE PROFESIONALE.
 
CONDITIONAREA FURNIZARII SERVICIULUI DE MEDIERE, A PASTRARII CALITATII DE MEDIATOR AUTORIZAT DE ACUMULARE DE PUNCTE PROFESIONALE, NU EXISTA IN LEGE.
 
NU EXISTA IN LEGE NICIO OBLIGATIE PENTRU ACUMULAREA DE PUNCTE PROFESIONALE SI SANCTIUNE.
 
Consiliul de Mediere conditioneaza exercitarea profesiei de mediator de PUNCTE PROFESIONALE, constituite din puncte pentru formarea continua si puncte pentru alte activitati.
In aceste conditii, nici nu mai poate fi invocata aplicarea art 34 din lege, deoarece punctele profesionale nu sunt reflectarea formarii conform art 34, pentru a se sanctiona neindeplinirea obligatiei de formare.
Art. 34 are scopul ca mediatorii sa isi imbunatateasca cunostintele prin cursuri, pe cale formala. Punctele profesionale depasesc cadrul art 34 si scopul acestuia, drept pentru care mediatorii nu pot fi sanctionati pentru neindeplinirea decat a „obligatiei” de formare prin cursuri.
Vom analiza si aspectul „obligatiei” din art 34 din perspectiva Directivei 52PE/2008.
Asimilarile unor activitati de tip profesional cu dobandirea de competente pe cale formala, prin hotararea 265/2012, in fapt, incalca dispozitiile art 34. OG. 129/2000 privind formarea adultilor, care este reglementarea generala din Romania in aceasta materie si care completeaza orice reglementare speciala in materia formarii adultilor, face o distinctie clara in art. 5 intre ce inseamna dobandirea de competente prin cursuri numita si formare pe cale formala si alte modalitati de dobandire de competente denumite formare pe cale non-formala sau informala.
Prin Hotararea 1439/2012 se asimileaza formarea continua cu alta activitate, stagii profesionale. CM nu are atributie de modificare a art 34 din lege, nici prin asimilari si nici prin alte mecanisme. CM opereaza cu masuri diferite: in privinta termenului „obligatie”.
CM interpreteaza strict termenul din lege in sensul obligatie-sanctiune, pe cand in privinta modalitatii de formare continua precizata de lege – cursuri- CM este flexibil si introduce asimilari nu doar pentru formarea pe cale formala, ci ajunge, prin Hotararea 1439/2012, sa asimileze chiar formarea cu alte tipuri de activitati.
In consecinta, prin HCM 4911/2013, mediatorii risca pierderea dreptului de furnizare a serviciului de mediere daca nu acumuleaza un numar de puncte Anual!
SCOPUL  ART 34  ESTE DEZVOLTAREA COMPETENTELOR SAU DOBANDIREA DE NOI COMPETENTE, DUPA CAZ (PERFECTIONARI SI SPECIALIZARI), NU ACUMULAREA DE PUNCTE.
Ce nevoie au mediatorii de puncte?
Care este interesul public caruia ii raspund punctele?
Nu exista in lumea medierii o situatie prin care se conditioneaza practicarea medierii de puncte profesionale.
 
FORMAREA CONTINUA
 
Textul art 34 exista in lege din anul 2006; termenul obligatie nu are intelesul pe care il doreste actualul CM;
Textul se interpreteaza in sensul Directivei 52PE/2008.
Art 34 din lege- Mediatorul are obligatia de a-si imbunatati permanent cunostintele teoretice şi tehnicile de mediere, urmand in acest scop cursuri de formare continua, in conditiile stabilite de Consiliul de Mediere.
Directiva 52PE/2008
Articolul 4
Asigurarea calitatii medierii
 
(2) Statele membre incurajeaza formarea continua a mediatorilor pentru a asigura efectuarea unei medieri eficace, impartiale si competente fata de parti.
 
Cadrul legal european aplicabil privind formarea continua a mediatorilor ESTE ART 4 ALIN 2 DIN DIRECTIVA 52PE/2008, care nu instituie obligatii, dimpotriva, indica formula incurajarii, a libertatii de decizie a mediatorilor;
In spatiul european formarea continua este incurajata si nu obligatorie.
ORICE MEDIATOR DIN ROMANIA POATE INVOCA APLICAREA DISPOZITIILOR EUROPENE, INDIFERENT DE INTERPRETAREA DATA DE CM ART 34;
In consecinta, formarea continua nu poate fi interpretata ca obligatie a carei neindeplinire constituie abatere.
NICI LEGEA MEDIERII NU CONSIDERA ABATERE, NU EXISTA SANCTIUNE; OBLIGATIA DIN ART 34 (TEXT DIN ANUL 2006) SE INTERPRETEAZA IN ACORD CU DIRECTIVA 52PE/2008, ART 4 ALIN 2
 
SANCTIUNI
 
Desi nu exista temei de sanctionare NICI IN LEGEA 192/2006 SI NICI IN Directiva 52PE/2008, vom explica pe ce isi intemeiaza CM teoria sanctionarii.
 
TEORIA SANCTIONARII NEINDEPLINIRII OBLIGATIEI DE FORMARE CONTINUA SE BAZEAZA PE INTERPRETAREA CA ACEASTA CONSTITUIE ABATERE SI SE INCADREAZA LA ART 38 LIT E)- FAPTA CARE ADUCE ATINGERE PROBITATII PROFESIONALE.
Neindeplinirea „obligatiei” de formare continua este considerata „fapta care aduce atingere probitatii profesionale”, in temeiul definitei probitatii profesionale din Codul Etic ADOPTAT DE CM IN ANUL 2006 (!!!):
Probitatea  profesionala  reprezinta  respectarea  tuturor  normelor  deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin lege, regulament de organizare si functionare, cod etic si deontologic si hotarari ale Consiliului de Mediere.
 
In temeiul acestei definitii se considera ca neindeplinirea unei dispozitii a legii este o fapta care aduce atingere…
Neindeplinirea „obligatiei” din art 34 ar fi abatere a art 38 lit e.
 
Dupa cum am aratat, in acord cu Directiva 52PE/2008, formarea continua nu este o obligatie; textul art 34, din anul 2006, nu se mai poate interpreta altfel decat ca incurajare CM fiind obligat sa il aplice IN SENSUL Directivei 52PE/2008.
 
Chiar daca am lua in considerare definitia din Codul etic a probitatii profesionale, aceasta se refera la norme deontologice care caracterizeaza relatia mediator-client, mediator-mediator si nu formarea, care este o actiune a mediatorului fata de sine.
 
Dex: probitate=cinste, integritate, onestitate
 
Ex: „Avocatul are indatorirea de a-si indeplini cu constiinciozitate, onoare şi probitate profesionala obligatiile fata de client, in raporturile cu persoanele fizice.
Probitatea profesionala este o atitudine fata de altii; formarea continua este o dobandire de competente.
In cap 3 din Codul Etic, formarea este considerata o componenta a comportamentului!!!!
Am atras atentia asupra acestor erori in CM, dar nu am avut sustinerea pentru modificarea codului.
Chiar si in conditiile acestui Cod Etic, formarea nu este componenta a probitatii profesionale.
ACUMULAREA DE PUNCTE PROFESIONALE NU EXISTA IN CODUL ETIC.
Acumularea de puncte profesionale nu este o masura a probitatii profesionale.
 
Importanta CODULUI ETIC
In prezent, obligatiile, raspunderea mediatorului se regasesc in Regulamentul de organizare si functionare a CM.
Obligatiile si raspunderea mediatorului trebuie sa se regaseasca in Codul Etic si nu in ROF, deoarece CM poate modifica oricand orice; poate inventa abateri. Spre exemplu, CM emite o hotarare ca mediatorii trebuie sa doneze 10% din veniturile din mediere CM-ului. Considerand ca aceasta este o obligatie deontologica si o incadreaza la probitate profesionala, a carei incalcare este sanctionata in art 38 lit e) din lege. Este abaterea sub care se pot incadra fapte care nu au nicio legatura cu probitatea, se pot face abuzuri oricand.
AM ATRAS ATENTIA CA ACESTE CAPITOLE TREBUIE SA FIE INCLUSE SI IN CODUL ETIC; PACHETUL DE REGLEMENTARI TREBUIA FINALIZAT.
DE CE TREBUIE INCLUSE IN CODUL ETIC OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE?
Sanctiunile se aplica NUMAI PENTRU ABATERILE PREVAZUTE IN LEGE SI CELE INCLUSE IN CODUL ETIC.
LEGEA PREVEDE  NUMAI ACESTE TIPURI DE ABATERI: CELE PREVAZUTE IN  ART 38 SI CELE DIN CODUL ETIC ,  ART 20 LIT J)
ABATERILE PREVAZUTE IN ROF NU POT CONSTITUI BAZA DE SANCTIONARE; ROF-UL NU ESTE INSTRUMENT DE STABILIRE A ABATERILOR DEOARECE ACEASTA AR PERMITE ADAUGAREA DE ABATERI DE CATRE CM, DISCRETIONAR, FARA A SE REGASI IN LEGE SAU CODUL ETIC;
LEGEA NU FACE REFERIRE LA ABATERI  STABILITE  PRIN ROF.
 
PRINCIPIUL GENERAL ESTE CA OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SUNT ASUMATE PRIN CODURI ETICE; ACESTEA SUNT DOCUMENTELE PRIN CARE IN ORICE PROFESIE SE STABILESC REGULILE ETICE ALE PROFESIEI SI ACESTE REGULI SUNT ACCEPTATE DE CEI CARE EXERCITA PROFESIA;
SUNT REGULI ACCEPTATE VOLUNTAR.
ACCEPTAREA VOLUNTARA A CODURILOR ESTE REGULA PE BAZA CAREIA SE POT APLICA SI SANCTIUNI.
 
IN CODUL ETIC SE DESCRIU ABATERILE CARE CONSTITUIE „FAPTE CARE ADUC ATINGERE PROBITATII PROFESIONALE”,  NU SE POT ADAUGA IN ROF.
OBLIGATIILE SI RASPUNDERILE SE ADUC LA CUNOSTINTA MEDIATORILOR, CA IN ORICE PROFESIE PRIN COD, ACESTIA IL ACCEPTA SI SUNT IN CUNOSTINTA DE CAUZA CARE SUNT REGULILE ETICE ALE PROFESIEI, CARE SUNT ABATERILE.
ROF-UL NU ESTE ACCEPTAT DE MEDIATORI.
PRIN CODUL ETIC SE ASIGURA STABILITATEA REGULILOR ETICE.
BREASLA ISI STABILESTE ETICA PROFSIONALA SI ABATERILE, NU STATUL .
 
 
PRINCIPIUL ESTE CLAR PRECIZAT IN DIRECTIVA 52PE/2008
 
Art 4 D52–Asigurarea calitatii medierii
 
       Statele membre incurajeaza, prin orice mijloace pe care le considera potrivite, elaborarea unor coduri voluntare de conduita si acceptarea acestora de catre mediatori si organizatiile care furnizeaza servicii de mediere, (…)
 
 
In Legea medierii, Codul Etic este adoptat de Consiliul de Mediere, fara a fi acceptat de mediatori.
 
Din acest motiv, CODUL ETIC nici nu este aplicabil mediatorilor, deoarece fiind adoptat de CM in 2006, nu mai intruneste conditiile unui Cod Etic prevazut de Directiva 52PE/2008.
Filozofia care a stat la baza prevederii art 20 lit j) din Lege este depasita, a fost o perspectiva a anilor 2000. In anul 2008, odata cu Directiva 52, textul legii trebuia modificat; prevederea actuala este in contradictie cu Directiva 52.
 
Textul legii trebuia sa prevada acceptarea Codului Etic de catre mediatori, aceasta fiind conditia pentru a le fi aplicabil.
Legea nu a acordat, in acei ani, importanta cuvenita acceptarii Codului de catre mediatori. La acel moment, fiind putini mediatori, Codul Etic a fost adoptat de CM, dar acum situatia este diferita.
 
UN COD ETIC NEACCEPTAT DE CATRE MEDIATORI, IN MOD VOLUNTAR, NU ESTE ASUMAT DE ACESTIA SI NU LE ESTE APLICABIL.
 
In concluzie :
-abaterile prevazute in ROF nu pot constitui baza de sanctionare; MENTIONAREA IN ROF NU ESTE SUFICIENTA
-pot constitui baza de sanctionare abaterile prevazute in art 38 din lege si cele din CODUL ETIC
-CODUL ETIC NU ESTE ACCEPTAT DE MEDIATORI; art 20 lit j) din lege contravine art 4 alin 1 al Directivei 52PE/2008;
-in lipsa unui text adecvat al legii, prin care Codul Etic sa fie elaborat de mediatori si acceptat de acestia printr-un mecanism clar, codul aplicabil mediatorilor este
CODUL EUROPEAN DE CONDUITA PENTRU MEDIATORI.
In vederea asigurarii unor conditii de calitate minimale unitare, in preambul, pct (17) Directiva face trimitere la Codul european de conduita pentru mediatori
 
La acest cod ar trebui sa se raporteze si CM .
NU AM REGASIT IN CODUL EUROPEAN DE CONDUITA PENTRU MEDIATORI CA ABATERE DE LA PROBITATEA PROFESIONALA NICI NEPLATA TAXEI CATRE CM SI NICI NEACUMULAREA DE PUNCTE PROFESIONALE, CU ATAT MAI PUTIN OBLIGATIA DE FORMARE CONTINUA-FORMAREA CONTINUA ESTE INCURAJATA.
MEDIATORII DIN ROMANIA, ASOCIATIILE PROFESIONALE POT ADERA LIBER LA CODUL  EUROPEAN DE CONDUITA PENTRU MEDIATORI .
IMPORTANTA ACCEPTARII CODURILOR DE CONDUITA, ETICE ESTE DEMONSTRATA PRIN SITUATIA DE FATA CREATA DE CM - IN ROF AU FOST INCLUSE ABATERI;
A FOST SIMPLU CA CM SA INCLUDA in ROF TAXA PROFESIONALA CA ABATERE DE LA PROBITATEA PROFESIONALA. MAINE POATE INCLUDE ORICE.
 
LEGEA APARA MEDIATORII DE ASTFEL DE PRACTICI PRIN STABILIREA ABATERILOR-ART 38 SAU COD; DESCRIEREA PROBITATII PROFESIONALE TREBUIE SA SE REGASEASCA EXPLICT IN CODUL ETIC; IN LIPSA PRECIZARILOR, INTERPRETARILE SUNT DOAR PERSPECTIVE  SUBIECTIVE.
IN LIPSA ACCEPTARII DE CATRE MEDIATORI A ETICII PROFESIONALE SI A CEEA CE INSEAMNA PROBITATE PROFESIONALA, ABATERE DE LA ACEASTA, NU POATE FI LUATA IN DISCUTIE  SANCTIONAREA IN BAZA ART 38 LIT E) DIN LEGE.
CONCLUZIA ESTE CA NU EXISTA BAZA LEGALA DE SANCTIONARE PENTRU NEACUMULARE DE PUNCTE, NEINDEPLINIREA OBLIGATIEI DE FORMARE CONTINUA:
1. OBLIGATIA DE ACUMULAREA DE PUNCTE NU SE REGASESTE NICI IN LEGE, NICI IN CODUL ETIC.
2.  FORMAREA CONTINUA, ART 43 SE INTERPRETEAZA CONFORM ART 4 ALIN 2 DIN DIRECTIVA 52, CA INCURAJARE SI NU OBLIGATIE .
CM AR TREBUI SA GASEASCA IMPREUNA CU ASOCIATIILE PROFESIONALE MODALITATI PRIN CARE CORPUL PROFESIONAL AL MEDIATORILOR SA FIE INCURAJAT SA-SI DEZVOLTE SI SA DOBANDEASCA NOI COMPETENTE, NU SA FIE SANCTIONAT SI REDUS CA DIMENSIUNE, PRIN EXCLUDERI.
 
3. „ABATEREA” NU SE REGASESTE IN CODUL ETIC, CI IN ROF;
4. CODUL ETIC ADOPTAT DE CM, INCALCA PREVEDERILE ART 4 ALIN 1 AL DIRECTIVEI  52, NEFIIND ACCEPTAT DE MEDIATORI.
CA RECOMANDARE A DIRECTIVEI 52PE/2008, CODUL ETIC APLICABIL ESTE Codul european de conduita pentru mediatori
Aceasta este modalitatea prin care se urmareste crearea unei practici si conduite unitare in spatiul european.
Poate exista si un Cod Etic al mediatorilor din Romania, acceptat de acestia, daca sunt necesare precizari fata de Codul european, cu care nu poate fi in contradictie.
Speram ca odata cu Statutul profesiei se va reglementa si acest subiect.
SUNT NECESARE URMATOARELE REGLEMENTARI:
-ELABORAREA UNUI COD ETIC IN ACORD CU CODUL EUROPEAN, COMPLETAT CU OBLIGATII, RASPUNDERI CLARE SI ACCEPTATE DE MEDIATORI
-IN STATUTUL PROFESIEI - CODUL ETIC ACCEPTAT DE MEDIATORI SI MODALITATEA DE ACCEPTARE
-MODIFICAREA ART 20 LIT J DIN LEGE- COD ETIC ACCEPTAT DE MEDIATORI IN FORMA DEFINITA IN STATUT
DACA IN CAZUL TAXEI, MOTIVATIA CM ESTE EVIDENTA, CE OBTINE CM  PRIN SANCTIONAREA CU SUSPENDAREA/EXCLUDEREA DIN PROFESIE A MEDIATORILOR  PE  BAZA PUNCTELOR PROFESIONALE?
 
CARE ESTE MOTIVATIA CM? CE DORESTE CM PENTRU MEDIATORI? CE DORESTE CM PENTRU SINE?
 
MEMBRII CM SUNT MEDIATORI.
DE CE I-AR INTERESA DACA UN MEDIATOR SI-A IMBUNATATIT CUNOSTINTELE SI TEHNICILE, CAND AR TREBUI SA FIE FERICITI CA EI SUNT MAI EFICIENTI,  AU  COMPETENTE  MAI DEZVOLTATE ?
 
DE FAPT, DIN REGLEMENTAREA CM INTELEGEM CA MEDIATORII DIN CM, COLEGII NOSTRI, EGALII NOSTRI, DORESC ATAT DE MULT SA DEVENIM EFICIENTI IN MEDIERE, MAI BUNI DECAT EI, INCAT SUNT IN STARE SA NE SI EXCLUDA DIN PROFESIE DACA NU VREM!
 
ESTE POSIBIL CA UNII DINTRE NOI SA NU STIM CE VREM, DAR DE CE AR STI MEMBRI CM CE ESTE BINE PENTRU NOI? DE CE AR STI O PERSOANA DE 30-40 DE ANI CE E BINE PENTRU ALTA DE 55-60, SAU INVERS?
 
DE CE AM ACCEPTA SA FACEM CEEA CE CRED ALTII CA E BINE PENTRU NOI?
CUMVA CM NE AJUTA SA NU UITAM VREMURI IN CARE NI SE SPUNEA CUM SA NE IMBRACAM, CE SA CITIM? CM NE AJUTA SA NU UITAM VREMURILE IN CARE SE FACEA RECICLAREA LA INVATAMANTUL  DE PARTID ?
 
CONSTATAM CA SUNT DEPARTE DE INTELEGEREA ESENTEI MEDIERII INSASI: CA FIECARE DECIDE PENTRU SINE PENTRU CA STIE CE E MAI BINE PENTRU SINE. ACESTA ESTE PRINCIPIUL INDIVIDUALITATII, AL AUTODEREMINARII; CA FIECARE ARE DISCERNAMANT SI ESTE CAPABIL SA ALEAGA SI SA DECIDA PENTRU SINE;
 
RESPECTUL PENTRU CAPACITATEA DE DECIZIE A ALTUI OM  ESTE ESENTIALA PENTRU UN MEDIATOR;
DACA FATA DE MEDIATORI, OAMENI DIFERITI, CU CARIERE PROFESIONALE, CARE SUSTIN FAMILII, OAMENI DIN DIFERITE PROFESII, MEDIATORII CM SE CONSIDERA IN POZITIA DE A LE IMPUNE CAT SA SE FORMEZE, CUM, CE NEVOI SA AIBA, NE INTREBAM CE FAC  CU  PARTILE  IN MEDIERE.
 DACA IN RAPORT CU 9000 DE MEDIATORI NU ISI PUN PROBLEMA CA MACAR UNUL NU LE ESTE INFERIOR, ESTE O PROBLEMA CARE NECESITA ATENTIE.
DACA MACAR UNUL DINTRE CEI 9000 DE MEDIATORI ARE VOCATIE, ARE APTITUDINI DE MEDIATOR SUPERIOARE MEMBRILOR CM? DAR, FATA DE ALT CM? FIECARE CM VA STABILI CE E BINE PENTRU MEDIATORI, DIN PERSPECTIVA, CAPACITATEA PROPRIE ? DACA NU AVEM  NEVOILE  STABILITE DE  CM, URMEAZA EXCLUDEREA DIN PROFESIE?
 
IN ESENTA, TOTUL SE REDUCE LA O SINGURA INTREBARE:
 
A INTREBAT VREODATA CM MEDIATORII CE ISI DORESC, CUM DORESC SA FIE REGLEMENTATA FORMAREA CONTINUA, CE CONSIDERA  EI ABATERE, INAINTE DE A-I SUSPENDA, EXCLUDE DIN PROFESIE?
 
CONSIDERA MEMBRII CM CA AU ACTIONAT CA MEDIATORI, ATENTI LA NEVOILE MEDIATORILOR?
 
CONSIDERAM CA CM ARE OBLIGATIA CA FORMAREA CONTINUA REFERITOARE LA MEDIATORI, SA FIE REGLEMENTATA EXCLUSIV IN FUNCTIE DE DORINTELE ACESTORA.  MEDIATORII STABILESC DACA DORESC SA FIE OBLIGATI SAU NU, DACA DORESC SA FIE SANCTIONATI SAU NU.
ACEASTA ESTE O OBLIGATIE ETICA A FIECARUI MEMBRU CM, CA MEDIATOR.
 
DACA  DISCUTAM DE OBLIGATII, OBLIGATIA DE PROBITATE PROFESIONALA ESTE A CM, NU A MEDIATORILOR
 
FIECARE MEMBRU CM ACTIONEAZA IN CM CA MEDIATOR SI ARE ACELEASI OBLIGATII DE ONESTITATE IN RAPORT CU MEDIATORII CA ORCE MEDIATOR-SI EI SUNT OBLIGATI LA PROBITATE PROFESIONALA.
NICIUN MEDIATOR, MEMBRU CM NU ESTE EXONERAT DE RASPUNDEREA PREVAZUTA LA ART 38 LIT E)
 
DACA MEMBRII CM CONSIDERA CA SE APLICA CODUL ETIC MEDIATORILOR, ACESTA SE APLICA SI LOR.
 
MEMBRII CM NU SUNT SUSPENDATI DIN CALITATEA DE MEDIATOR.
 
TOATE SANCTIUNILE APLICATE DE MEDIATORII MEMBRI CM IMPOTRIVA MEDIATORILOR, IN PRIVINTA FORMARII CONTINUE, IN BAZA ROF, DOCUMENT AL CM, MODIFICAT SI MODIFICABIL DE CM, POZITIONEAZA CM IN SITUATIE DE CONFLICT DE INTERESE SI ESTE FAPTA CARE ADUCE ATINGERE PROBITATII PROFESIONALE - ESTE UN MECANSIM DE CONCURENTA NELOIALA. MEDIATORII CM EXCLUD ALTI MEDIATORI PE BAZA CRITERIILOR STABILITE DE MEDIATORII DIN CM
 
DE LA ACEASTA CONSTRANGERE AVUTA IN VEDERE DE LEGE, ANUME CALITATEA DE MEDIATORI A MEMBRILOR CM, SE CONSTRUIESTE REGLEMETAREA FORMARII CONTINUE
DIN ACEST MOTIV SIMPLU, NU POT EXISTA SANCTIUNI DECAT DACA EXISTA EXPLICT ABATERE IN LEGE SAU INTR-UN COD ETIC ACCEPTAT DE MEDIATORI SI NUMAI DACA O ASTFEL DE ABATERE ESTE CONFORMA CU CODUL EUROPEAN DE CONDUITA A MEDIATORILOR.
 
CE ANUME II IMPIEDICA PE MEMBRII CM SA INTERPRETEZE ART 34 DIN LEGE IN SENSUL DIRECTIVEI 52 SI SA STABILEASCA CONDITIILE DE FORMARE CONTINUA IN SENSUL LIBER, DE  INCURAJARE?
 
O REGLEMNTARE, STABILIRE DE CONDTII, NU TREBUIE FACUTA IN SENS PUNITIV.
 
REGLEMETARILE LUMINATE STABILESC CONDITII CARE SA ASIGURE, PRIN CARACTERUL DE NORMA, UN REZULTAT IN BENEFICIUL CELOR CARORA LI SE ADRESEAZA.
 
MEDIATORII APMR ISI DORESC REGLEMENTAREA APLICARII ART 34 ASTFEL:
In acord cu art 4 al (2) al Directivei 52PE/2008, conditiile stabilite de CM privind formarea continua sunt :
1. MEDIATORII SUNT INCURAJATI SA-SI IMBUNATATEASCA CUNOSTINTELE SI TEHNICILE PRIN CURSURI DE FORMARE, IN ACELEASI CONDITII CA ORICE MEDIATOR DIN UE
2. MEDIATORII DECID FORMAREA CONTINUA IN FUNCTIE DE PROPRIILE NEVOI
MEDIATORII AU DREPTUL DE A-SI ALEGE MODALITATEA DE FORMARE CONTINUA, IN TARA SI STRAINATATE .
3. NU EXISTA NICIO OBLIGATIE DE FORMARE IN ANUMITE COMPETENTE SI NICI INTR-UN ANUMIT TERMEN.
se abroga HCM 183/2010, 757/2010, 2907/2011, 265/2012, 1439/2012
4. CURSURILE PRIN CARE MEDIATORII ISI IMBUNATATESC COMPETENTELE SUNT :
a) CURSURI AUTORIZATE DE CONSILIUL DE MEDIERE, CONFORM HOTARARILOR CM PRIVIND AUTORIZAREA CURSURILOR - HCM 2905/2011 art 1, 2, 4 alin (1)
se elimina HCM 2905/2011 art 3, 4 alin (2) si art 5; se abroga HCM 265/2012, 1439/2012, 1957/2013 SI 3603/2013
Precizare: scopul cursurilor autorizate de CM este de a oferi un reper de calitate pentru mediatorii interesati si a fi un exemplu de urmat pentru alte cursuri; accesul mediatorilor pentru formarea proprie, nu se limiteaza la aceste cursuri.
b) CURSURI ORGANIZATE DE ASOCIATIILE PROFESIONALE ALE MEDIATORILOR PENTRU MEMBRII ACESTORA, FARA A NECESITA AUTORIZAREA CA FURNIZORI DE FORMARE, CU RESPECTAREA HCM 2905/2011 ART 1;
ASOCIATIILE POT ORGANIZA CURSURI DE FORMARE PENTRU PROPRII MEMBRI IN COLABORARE CU FURNZIORII AUTORIZATI DE CATRE CM, PRECUM SI CU ALTI FURNIZORI DE CURSURI; 
Precizare: In cazul in care asociatiile ar organiza cursuri pentru alte persoane decat proprii membri, ar insemna ca devin furnizori de formare, ceea ce conduce la incadrarea in alta categorie, nu ca asociatie profesionala.
c) ORICE CURSURI PE CARE MEDIATORII LE ALEG, NECESARE DEZVOLTARII COMPETENTELOR DE MEDIATOR, ATAT SPECIFICE FORMARII ADULTILOR CAT SI CURSURI UNIVERSITARE
5. ASOCIATIILE PROFESIONALE POT STABILI PENTRU MEMBRII LOR, STANDARDE PROPRII DE FORMARE CONTINUA: NR ORE, CRITERII DE RECUNOASTRE
ASOCIATIILE PROFESIONALE POT ORGANIZA SI ALTE EVENIMENTE DE DOBANDIRE DE COMPETENTE PE CALE FORMALA-SEMINARII, WORK-SHOP-URI, CONFERINTE, ETC.
6. FORMAREA CONTINUA A MEDIATORILOR PRIN CURSURI DE FORMARE, MENTIONATE IN ART 34, NU INSEAMNA LIMITAREA DREPTULUI MEDIATORILOR DE DEZVOLTARE A COMPETENTELOR SI PRIN ALTE MODALITATI: SEMINARII, WORK-SHOP-URI, CONFERINTE, ETC, IN ORICE FORMA DE ORGANIZARE.
7. MEDIATORII NU POT FI OBLIGATI IN NICIUN FEL SA URMEZE NUMAI UN ANUMIT TIP DE CURSURI, EVENIMENTE SAU/SI ORGANIZATE DE ANUMITI FURNIZORI SAU NUMAI IN CADRUL PROPRIEI ASOCIATII.
 
TAXA PROFESIONALA
 
O taxa denumita profesionala stabilita de Consiliu, aleatoriu, functie de interesele Consiliului; mediatorii nu au drept de decizie asupra cuantumului acestei taxe; in fiecare an, Consiliul de mediere exclude de pe piata servicului de mediere mediatorii care nu au capacitatea financiara de plata a taxei.
Prevederea CM este neconstitutionala.
CONDITIONAREA FURNIZARII SERVICULUI DE MEDIERE, A PASTRARII CALITATII DE MEDIATOR AUTORIZAT, DE PLATA DE TAXE CATRE CM, NU EXISTA IN LEGE.
 
In prezent sunt autorizati aproximativ 10.000 de mediatori.
Daca taxa ar fi de 100 euro , venitul CM este de 1 000 000 (un milion) euro pe an.
CARE ESTE PRESTATIA CM, DE CARE AU NEVOIE MEDIATORII SI CARE COSTA 1000000 DE EURO?
CM autorizeaza mediatori si tine evidenta acestora.
Dupa autorizare, CM presteaza un serviciu prevazut de lege – intocmeste, actualizeaza Tabloul.
 
CARE ESTE DESTINATIA SUMELOR PROVENITE DIN TAXA -1000000 EURO?
AVAND IN VEDERE FAPTUL CA IN ULTIMII DOI ANI AU FOST AUTORIZATI APROX. 7000 DE MEDIATORI ; TAXA DE AUTORIZARE -980 LEI (APROX 200 EURO), REZULTA CA VENITURILE CM AR FI, DIN TAXA DE AUTORIZARE, DE APROX 1 400 000 EURO=UN MILION PATRU SUTE DE MII DE EURO; se adauga si alte venituri din avizari, acreditari, etc
(DACA ESTIMAREA NU ESTE CORECTA, ASTEPTAM CLARIFICARI DIN PARTEA CM)
Daca cheltuielile CM sunt rezonabile, aceasta suma ar trebui sa ajunga 2-3 ani.
 
CARE MAI ESTE, IN ACEST CAZ, NEVOIA STRINGENTA DE TAXE DE LA MEDIATORI?
 
DE CE NU ISI POATE SUSTINE CM CHELTUIELILE DIN VENITURILE SALE ?
 
CARE ESTE EXERCITIUL BUGETAR PE 2012 SI 2013 ?
 
ESTE CM IN SITUATIA DE A NU MAI PUTEA FUNCTIONA, PENTRU A DEVENI ACEASTA O PROBLEMA A MEDIATORILOR?
 
Daca CM ar fi in situatia JUSTIFICATA de a nu mai putea functiona si are nevoie de sustinerea financiara a mediatorilor, poate fi luat in considerare un mecanism de finantare pe baza aprobarii bugetului CM de catre mediatori, prin asociatiile profesionale,
NUMAI DACA S-A AJUNS IN ACEASTA SITUATIE JUSTIFICATA, CHELTUIELILE DIN ULTIMII 2 ANI POT FI ACCEPTATE CA REZONABILE DE CATRE MEDIATORI.
 
IN LIPSA PREZENTARII PUBLICE DE CATRE CM A SITUATIEI SALE FINANCIARE, NU POATE FI LUATA IN CONSIDERARE SUSTINEREA FINANCIARA A CM DE CATRE MEDIATORI- VOLUNTAR SI ACCEPTAT !!!
 
NU EXISTA IN LEGE OBLIGATIA PENTRU MEDIATORI DE A SUSTINE FINANCIAR CM. CM ESTE UN ORGANISM DE INTERES PUBLIC.
 
NU EXISTA TEMEI LEGAL PENTRU INCADRAREA CA ABATERE A NEPLATII TAXELOR CATRE CM.
SANCTIONAREA MEDIATORILOR DE CATRE MEMBRI CM, IN PRIVINTA TAXELOR , IN BAZA ROF, DOCUMENT AL CM, PE CARE CM L-A MODIFCAT INSTITUIND CA OBLIGATIE PENTRU MEDIATORI PLATA TAXEI PROFESIONALE (???) ESTE NU NUMAI O ILEGALITATE, DAR SI FAPTA CARE ADUCE ATINGERE PROBITATII PROFESIONALE - CM A INTRODUS O TAXA NEDEFINITA, O OBLIGATIE INEXISTENTA IN LEGE; MEDIATORII NU SUNT OBLIGATI NICI PRIN LEGE, NICI PRIN CODUL ETIC SA SUSTINA FINANCIAR CM; ESTE UN MECANISM DE CONCURENTA NELOIALA. MEDIATORII CM EXCLUD ALTI MEDIATORI PE BAZA CRITERIILOR STABILITE DE MEDIATORII DIN CM
 
Situatia generata de actualul CM prin care, ilegal, s-a creat un mecanism care obliga mediatorii sa alimenteze CM cu bani prin taxa profesionala SUB AMENINTAREA SUSPENDARII SAU EXCLUDERII DIN PROFESIE, ESTE INACCEPTABILA.
Printr-o astfel de masura se creeaza o discriminare intre mediatorii care au alte activitati, surse de venit si cei care desfasoara exclusiv activitatea in mediere. Consiliul de Mediere se plaseaza in pozitia de intervenient in piata de furnizare a serviciului de mediere si incalca probitatea profesionala.
Experienta prin care trecem cu totii, ne demonstreaza ca este timpul unor schimbari de fond, astfel incat nimeni sa nu isi mai permita sa conditioneze exercitarea profesiei de mediator de nimic, cu atat mai putin de bani.
 
DANIELA POPOVICIU
PRESEDINTE APMR
 
 


Stire adaugata in data de 03-03-2014
.........................................................................................................................................................................................................................................
Organizarea teritoriala - Consiliul de Mediere INCOTRO?
Noile reglementari ale activitatii Consiliului de mediere (Cdm) stabilite prin hotararile nr. 16-20/25.04.2015...
.........................................................................................................................................................................................................................................
POZITIA APMR FATA DE PROPUNERILE CM
POZITIA ASOCIATIEI PROFESIONALE A MEDIATORILOR DIN ROMANIA fata de propunerile CM de organizare a asociatiilor profesionale, fara personalitate juridica, pe raza fiecarui judet....
.........................................................................................................................................................................................................................................
09.02.2015
Comunicat APMR cu privire la organizarea alegerilor CM...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.12.2014
La sedinta Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor , care a avut loc in data de 13 decembrie 2014, am sustinut pentru candidaturile la Consiliul de Mediere ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
04.03.2014
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA SALUTA DECIZIA CONSILIULUI DE MEDIERE PRIN CARE S-A DECIS REVOCAREA HOTARARILOR 4911/2013 SI 235/2014....
.........................................................................................................................................................................................................................................
25.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania va comunica concluziile sale cu privire la rediscutarea Hotararilor 4911/2013 si 235/2014 de catre membrii CM in sedinta din 22.02.2014....
.........................................................................................................................................................................................................................................
20.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a inregistrat astazi, 20.02.2014 la Consiliul de Mediere solicitarea de abrogare a HCM 4911/2013 si HCM 235/2014 sub nr.2027 si expunerea de motive sub nr.2028...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania solicita Consiliul de mediere abrogarea Hotararilor Consiliului de mediere nr. 235/2014 si 4911/2013, din motive de nelegalitate. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.02.2013
Conferinta "Aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar" organizata de Asociatia Pro Medierea in colaborare cu Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.06.2012
Propuneri de amendare a formei aprobate de Senat, propuneri care au fost prezentate Consiliului de Mediere de catre membrul acestuia, dl Dedu Ion in sedinta din luna mai 2012. Consiliul de mediere urmeaza sa prezinte punctul de vedere si sa il faca public....
.........................................................................................................................................................................................................................................
29.03.2012
Parteneriatul APMR-filiala Bucuresti cu organizatia neguvernamentala COLFASA....
.........................................................................................................................................................................................................................................
04.01.2012
Noul Consiliu de Mediere ales si validat in 12.12.2011 va prelua mandatul de la Consiliul in functie in data de 10 ianuarie 2011. Mandatul este de 2 ani conform legii 192/2006....
.........................................................................................................................................................................................................................................
13.12.2011
Reprezentantii Asociatiei Profesionale a Mediatorilor din Romania, Ioana Adina Marin si Carmen Irina Fiscuci, au fost validati ieri 12.12.2011 de Consiliul de Mediere in functie ca membri ai Consiliului de Mediere pentru mandatul 2011-2013....
.........................................................................................................................................................................................................................................
24.10.2011
In cadrul Conferintei APMR “Impreuna in mediere – sa fim schimbarea pe care ne-o dorim”, care a avut loc in data de 20 octombrie 2011, tema principala abordata a fost “Oportunitati si bariere privind obligativitatea medierii in relatie cu instanta”. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
19.10.2011
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA-FILIALA BUCURESTI celebreaza, in 20 octombrie 2011, "ZIUA MONDIALA A REZOLVARII CONFLICTELOR" in cadrul Conferintei "IMPREUNA IN MEDIERE - SA FACEM SCHIMBAREA PE CARE NE-O DORIM"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
25.07.2011
APMR-Filiala Bucuresti, prin presedinte d-na Nicoleta Nitu a participat in data de 21.07.2011 la Conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării Consultării publice asupra conţinutului Strategiei de prevenire a criminalității la nivelul Municpiului București. Evenimentul a avut loc, la Sala de festivităţi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
20.07.2011
Astazi, 19.07.2011, ora 10.00, la sediul Institutiei Prefectului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 a avut loc sedinta comuna a celor trei grupuri de lucru privind...
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Ca urmare a lansarii programului "Spune DA medierii!", Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania - Filiala Bucuresti a incheiat in data de 16.06.2011, un protocol de colaborare cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Asocitatia Profesionala a Mediatorilor din Romania filiala Bucuresti si Asociatia"Centrul Mediatorilor Profesionisti-Bucuresti"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
08.06.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania cu sprijinul Asociatiei Pro Medierea lanseaza programul "Spune DA medierii"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.04.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania este partener al Facultatii de Sociologie si Psihologie, Universitatea de Vest din Timisoara...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.02.2011
A.M.P.R.-filiala Banat a incheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Timis...
.........................................................................................................................................................................................................................................
12.05.2010
In cadrul Judecatoriei Hunedoara a fost deschis in 08.05.2010 un birou de informare cu privire la rezolvarea litigiilor prin mediere....
.........................................................................................................................................................................................................................................
12.05.2010
Azi, 12 mai 2010, presedintele A.P.M.R, Daniela Popoviciu, a semnat Protocolul de colaborare in vederea implementarii medierii cu 3 instante judecatoresti: Judecatoria Hunedoara, Judecatoria Hateg si Judecatoria Brad....
.........................................................................................................................................................................................................................................
05.03.2010
Intrarea in vigoare a art. 6 din Legea 192/2006, astfel cum a fost modificat, a fost mediatizata de Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania prin canalele media....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.03.2010
Incepand de astazi 03.03.2010, intra in vigoare art. 6 din Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator - " Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele." ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.02.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania apreciaza faptul ca TRINITAS TV a inteles importanta promovarii medierii si rolul pe care mass-media crestina trebuie sa-l aiba in a educa o societate in spiritul instaurarii dialogului si impacarii....
.........................................................................................................................................................................................................................................
28.01.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a raspuns invitatiei Consiliului de Mediere de a participa in data de 23 ianuarie 2010 la intalnirea cu asociatiile profesionale ale mediatorilor....
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.01.2010
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea, a organizat în data de 20 ianuarie 2010, cu sprijinul Asociaţiei Magistraţilor din România şi al Tribunalului Bucureşti, conferinţa cu titlul „ Aplicarea medierii in relaţie cu sistemul judiciar”....
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.12.2009
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania se intalneste cu judecatorii

Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania organizeaza in data de 20 ianuarie 2010 o conferinta cu judecatorii de la Tribunalul Bucuresti si ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
3.12.2009
In data de 25 noiembrie 2009 a fost promulgata Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator, pubicata in M.O. 0831/3.12.2009...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.11.2009
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea a elaborat “GHIDUL DE MEDIERE PENTRU MAGISTRAŢI” care reprezintă un model practic de proceduri pentru aplicarea medierii în relaţie cu sistemul judiciar...
.........................................................................................................................................................................................................................................
15.10.2009
Ministerul Justitiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a validat în data de 13 octombrie 2009 prin ordin, membrii Consiliului de mediere...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Comunicat
Asociatia Profesioanala a Mediatorilor din Romania sustine necesitatea validarii cu celeritate de catre Ministrul Justitiei a noului Consiliu de mediere...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri