Acasa
Despre noi
Despre APMR  |  Cooperare  |  Protocoale  |  Programe  |  Galerie foto/video  | 
Filiale
Ardeal  |  Banat  |  Bucuresti  |  Dobrogea  |  Moldova  |  Muntenia  | 
Legislatie
Forum membri APMR Contact
Ce este medierea
Cine sunt mediatorii
Cum devin membru
Cauta un mediator
Intreaba un mediator
Noutati
Intrebari si raspunsuri
Cazuri de succes
Noutati - Comunicate
20.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania
Bucuresti, bld. Dacia, nr. 47, et.1, ap. 3 A, sector 1, Tel/fax: 021/315.57.64
E-mail: apmr@mediator-apmr.ro; www.mediator-apmr.ro
 
Catre:
Consiliul de Mediere din Romania
Piata Sf. Stefan nr.7, sector 2, Bucuresti
In atentia:
Domnului Dorin Valeriu Badulescu
Presedintele Consiliului de Mediere
 
 
Stimate Domn,
 
                      Avand in vedere ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente din  21.02.2014 si a sedintei Consiliului de Mediere din 22.02.2014, care cuprinde la punctul 4) “Rediscutarea Hotararii nr. 4911/2013 de modificare a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Mediere si a Hotararii nr. 235/25.01.2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art.3 alin 4 si 5 din ROF”, prin prezenta, Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania va solicita:
-       discutarea si supunerea la vot in sedinta Consiliului de Mediere din 22.02.2014 a cererii de abrogare a Hotararilor Consiliului de Mediere nr. 235/2014 si 4911/2013, atasata prezentei adrese;
-       comunicarea PV sedinta, cu votul membrilor Consiliului de Mediere in ceea ce priveste cererea noastra, in scris la adresa: Bucuresti, bld. Dacia nr. 47, et. 1, ap. 3A, sector 1, e-mail:apmr@mediator-apmr.ro.
Atasam: Solicitarea scrisa si motivata de abrogarea a Hotararilor Consiliului de Mediere nr. 235/2014 si 4911/2013.
DANIELA POPOVICIU
PRESEDINTE


Asociatia Profesionala a Mediatorilor din România
Bucuresti, bld. Dacia nr. 47, et. 1, ap. 3A, sector 1 Tel/ fax: 021/ 315.57.64
E-mail: apmr@mediator-apmr.ro; www.mediator-apmr.ro
 
 
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORlLOR DIN ROMANIA SOLICITA CONSILIULUI DE MEDIERE ABROGAREA HOTARARILOR CONSILIULUI DE MEDIERE NR. 235/2014 SI 4911/2013, DIN MOTIVE DE NELEGALITATE.
 
Expunere de motive:
 
CADRUL LEGAL DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIATOR
 
Legea 192/2006
 
Legea medierii si a profesiei de mediator defineste medierea, ca fiind activitate de interes public. Interesul public a justificat reglementarea prin lege a conditiilor de furnizare a serviciului de mediere si reglementarea prin lege a profesiei de mediator.
 
Legea este cea care reglementeaza profesia de mediator.
 
Consiliul de Mediere nu reglementeaza profesia de mediator, ci pune in aplicare dispozitiile legii limitate doar la anumite aspecte ale profesiei de mediator.
 
Pe langa competentele de mediator necesare si suficiente prevazute de Standardul ocupational al mediatorului si dobandite prin cursuri de formare, conform Art 7 lit f din Lege, legea prevede si alte conditii pentru a furniza serviciul de mediere.
Acestea sunt precizate in Art 7 lit a-e si g - conditia de a fi autorizat.
Prin indeplinirea conditiilor Art 7 se dobandeste calitatea de mediator autorizat sa furnizeze servicii de mediere intr-o forma economica precizata de Lege, anume una din formele de exercitare a profesiei de mediator.
 
Dobandirea calitatii de mediator autorizat sa furnizeze serviciul de mediere prin formele de exercitare a profesiei de mediator, reprezinta, implicit si dobandirea dreptului de exercitare a profesiei de mediator.
 
Conform Legii medierii dreptul de a furniza serviciul de mediere se identifica cu dreptul de exercitare a profesiei de mediator.
 
Conform Legii medierii, o persoana are dreptul de a furniza servicii de mediere atata timp cat are dreptul de exercitare a profesiei de mediator.
 
Conditia legii pentru exercitarea profesiei de mediator este:“calitatea de mediator autorizat sa furnizeze serviciul de mediere in cadrul uneia din formele de exercitare a profesiei de mediator ”
 
Reglementarea exclusiv prin lege a profesiei de mediator are scopul de a asigura stabilitatea conditiilor de dobandire a dreptului de exercitare a profesiei si a conditiilor de exercitare a acesteia, pentru protejarea mediatorilor, dar si in interes public de a asigura o calitate stabila si unitara a furnizarii serviciului, a competentelor mediatorilor.
 
Profesia  de mediator are aceleasi caracteristici ca orice profesie - dreptul de exercitare este nelimitat in timp.
 
Orice limitare in timp sau reacordare a dreptului de exercitare a profesiei, orice modificare a conditiilor de exercitarea profesiei prevazute de lege este nula, pentru ca incalca dispozitiile legale, prevazute in legea 192/2006.
 
Niciun organism nu este abilitat de lege sa modifice:
-          conditiile de exercitare a profesiei de mediator;
-          conditiile in care se pierde dreptul de exercitare a profesiei de mediator;
-          abaterile sanctionabile prevazute de lege.
 
Singurele situatii in care se suspenda sau inceteaza exercitarea profesiei de mediator sunt prevazute limitativ de Art 14 din Lege, iar abaterile care sunt sanctionate cu suspendarea sau incetarea dreptului de exercitare a profesiei de mediator sunt de asemenea  reglementate limitativ de Art 38 al Legii.
 
 
Consiliul de Mediere este organism de interes public asimilat autoritatilor si este autorizat prin lege sa desfasoare numai acele activitati care sunt stabilite de lege, atributiile sale fiind precizate de lege si limitate de aceasta.
 
Legea nu da dreptul Consiliul de Mediere nici sa modifice conditiile de exercitare a profesiei de mediator si nici sa stabilesca limitarea in timp a dreptului de exercitare a profesiei.
 
Fata de motivele mentionate, pentru care Consiliul de Mediere nu poate adauga, modifica conditiile de exercitare prevazute de lege, este si faptul, ca legea nu avea cum sa acorde aceste atributii unui organism format in totalitate din mediatori, fiindca s-ar fi creat o situatie evidenta de conflict de interese - un grup de mediatori care decide conditii de exercitare a profesiei functie de interesele lor.
 
Tocmai de aceea legea a stabilit conditiile de exercitare a profesiei, vrand sa preintampine potentialele decizii cu caracter subiectiv ale Consiliului de Mediere, format din mediatori care exercita profesia, intr-o astfel de situatie acestia trebuind sa se abtina de la exercitarea votului.
Instabilitatea conditiilor de exercitare a profesiei functie de decizia unui CM, ORICARE AR FI ACESTA, privind indeplinirea unor conditii ulterioare ar fi avut consecinte grave pentru PROFESIA DE MEDIATOR si beneficiarii serviciului de mediere, situatie in care scopul si justificarea pentru care a fost infiintat Consiliul de Mediere - reprezentarea intersului public - nu ar mai fi avut sustinere in realitate.
 
Cu privire la Hotararea CM nr. 4911/2013:
 
Hotararea 4911/2013 adauga la Lege conditii suplimentare de exercitare a profesiei: ”profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat si care indeplineste ULTERIOR, in mod CUMULATIV, in fiecare an calendaristic, urmatoarele conditii…”
Hotararea 4911/2013 este nula deoarece Consiliul de Mediere:
- nu are competenta de reglementare a conditiilor de exercitare a profesiei de mediator, aceste conditii fiind prevazute de lege – Consiliul de Mediere, neavand competenta de a le modifica prin adaugare de conditii „ULTERIOARE SI CUMULATIVE”;
- nu este abilitat de lege sa limiteze in timp dreptul de exercitare a profesiei si nici sa acorde acest drept anual - dreptul de exercitare a profesiei de mediator este dobandit in conditiile legii, fiind un drept nelimitat in timp.
- adauga la lege conditii de exercitare a profesiei, prin art 3 alin (4) lit b,d si e din ROF
 
Pierderea dreptului de exercitare a profesiei de mediator este reglementata de Art 14 din Lege, iar abaterile si sanctiunile reglementate de Art 38 si 39,
 
Acordarea, anual, de catre CM a dreptului de exercitare a profesiei de mediator este o incalcare a dreptului mediatorilor de a exercita profesia fara limitare in timp, conditiile de exercitare a profesiei de mediator prevazute de lege, neputand fi modificate prin regulamente, si deci, nici prin cel de organizare si functionare a Consiliului de Mediere.
 
Nelegalitatea conditiilor prevazute de Hotararea 4911/2013
 
Prin prevederile continute de Hotararea 4911/2013 se incalca dispozitiile legii medierii, privind dreptul de exercitare a profesiei de mediator, in speta art 7 si 22.
 
1.    Exercitarea profesiei de mediator nu poate fi conditionata de plata unei taxe- nu exista aceasta conditie in Lege.
 
Exercitarea unei profesii nu este conditionata de plata vreunei taxe catre un organism/autoritate de interes public; ar insemna ca un organism de interes public, CM, oricare ar fi componenta sa, poate decide, exercitarea profesiei numai de catre mediatorii care pot plati taxele fixate de CM anual.
 
Taxa profesionala introdusa in anul 2012 in ROF, nu este definita.
Conform definitiei taxei si dispozitiilor in vigoare, o taxa reprezinta plata pentru o prestatie a unei autoritati. In prezent, Consiliul de Mediere incaseaza aceasta taxa fara a preciza serviciul, prestatia concreta pentru platitor, mediatorul, cum este  in cazul taxei pentru autorizare, avizare, etc.
 
Tocmai pentru a nu se conditiona exercitarea profesiei de mediator de stabilirea unor obligatii financiare asupra carora nu isi pot exercita, ca in cazul unei asociatii, dreptul de decizie, Legea nu a prevazut nicio obligatie de plata a mediatorilor catre Consiliul de Mediere pentru exercitarea profesiei, cu exceptia taxei de autorizare. Orice alta taxa platita de mediatori catre CM este pentru o prestatie specifica, de care are nevoie mediatorul la un anumit moment- taxa pentru avizarea in cazul modificarii formei de exercitare, pentru eliberare de documente, taxa pentru modificarea datelor din Tablou, etc.
 
Membrii CM, fiind mediatori, se situeaza  in conflict de interese deoarece decid subiectiv, conditionarea exercitarii profesiei de mediator, din care fac parte, de plata unei sume de bani decisa de ei, ca mediatori, pentru mediatori.
Masura este nelegala si se inscrie in categoria concurentei neloiale.
 
2.    Exercitarea profesiei de mediator nu este conditionata de un anumit barem de puncte de formare continua; membrii CM, ca MEDIATORI , ar conditiona exercitarea profesiei de mediator de un anumit numar de puncte anual, punandu- se astfel problema situatiei conflictului de interese al membrilor CM si al concurentei neloiale.
 
Adaugarea de competente, anual, suplimentar fata de cele dobandite conform art 7 lit f din lege ca si conditie pentru exercitarea profesiei, este nelegala .
 
In cazul conditionarii exercitarii profesiei de mediator de dobandirea unor competente suplimentare, anual, ar rezulta ca un mediator nu a dobandit calitatea de mediator, ca si competenta, rezultant ca isi neaga propria autorizare; cursurile prevazute de art 7 lit f din lege, sunt cursuri de formare a mediatorilor  conditie de competenta necesara furnizarii servicului de mediere.
Prin aceste cursuri se dobandesc competentele SOM care definesc ocupatia de mediator, iar legea considera ca aceasta este competenta necesara si suficienta pentru a dobandi calitatea de mediator si a fi autorizat sa furnizeze servicul de mediere
Prin reglementarea CM, rezulta ca:
-          SOM nu este suficient pentru calitatea de mediator,
-           ca sunt necesare alte competente anual,
-           ca profesia de mediator se desfasoara in conditii de instabilitate,
-           ca profesia de mediator nu are competente definite ci aleatorii, fluctuante,
 In consecinta nici nu intruneste conditii de profesie, care precum orice profesie este definita de competente stabile, ce definesc parametrii activitatii ce trebuie desfasurata. Odata ce competentele se modifica anual, si este necesara acordarea dreptului de exercitare a profesiei anual, nu se mai poate discuta de o profesie.
 Ori este valabila autorizatia, ori se anuleaza autorizatia, deoarece anual se adauga alte cerinte.
 O consecinta este ca ar exista pe piata categorii diferite de mediatori, care au competente obligatorii diferite, deoarece impunerea unui numar de puncte obligatorii inseamna si competente obligatorii. In caz contrar, ceea ce este situatia fireasca pentru mediere, formarea continua este o obligatie a mediatorului PENTRU SINE.
In mediere nu exista nici cantitate de cunostinte si tehnici, nici rata de dobandire, x cantitate/an si nici conditionarea exercitarii profesiei de perfectionari, specializari, care sunt functie de nevoile mediatorului.
Formarea continua fiind un interes al mediatorului si un instrument de dezvoltare a competentelor sale, functie de nevoile sale, ar insemna ca se sanctioneaza lipsa nevoii.
Intelegerea  obligatiei din art 34 „stricto sensu” este o intelegere limitata, improprie pentru nevoile de dezvoltare a competentelor unui mediator.
 
Din Hotararea CM nr. 265/2012, rezulta ca exercitarea profesiei depinde de diferite activitati facute, de plata unor evenimente, nu este vorba nici macar de formare.
CM este organism infiintat prin lege cu scopul de a raspunde interesului public de a autoriza mediatorii in conditiile de stabilitate si cu competente prevazute de lege, tocmai, pentru ca astfel se garanteaza ca serviciul este prestat de mediatori care au competentele prevazute de lege.
Care mai este calitatea, valabilitatea acordului de mediere rezultat dintr-un proces de mediere condus de un mediator care nu are competentele ce se vor aduga anul urmator?
In acesta etapa in care conform art 24 corpul profesional este organizat in asociatii profesionale, mediatorii sunt cei care decid pentru ei insisi politicile de formare continua, in baza principiului autodeterminarii.
 
Formarea continua nu este conditie legala de exercitare a profesiei de mediator.
 
Subiectul votului in ceea ce priveste HCM 4911/2013 se refera la conditii de exercitare a profesiei de mediator, altele decat cele prevazute de Lege, pentru care CM are atributie de punere in aplicare; decizia este astfel, o decizie subiectiva fata de o propunere a membrilor CM, privind conditii de exercitare a profesie de mediator si nu o punere in aplicare a prevederilor Legii.
 CM nu functioneaza pe principii de autoreglementare ca in cazul asociatiilor.
 
Avand in vedere faptul ca votul a vizat propunerea membrilor CM de introducere a unei conditii suplimentare fata de Lege pentru exercitarea profesiei de mediator, si anume Decizia membrilor CM de acumularea a punctelor de formare continua, aduce un avantaj material celor care organizeaza conform art 34 cursuri, dar si alte evenimente adaugate la lege, ca asimilari ale cursurilor, prin Hotararea 265/2012. Toti membrii CM care sunt formatori in programe de formare continua sau au un interes in programe de master acreditare de CM, sau reprezinta furnizori de formare care deruleaza cursuri de formare continua sau au organizat conferinte, evenimente prevazute la lit a) a Hotararii 265/2012, prin care au obtinut un venit din organizarea acestor evenimente, sau un avantaj de imagine, precum si membrii CM care se incadreaza in categoriile mentionate la lit b,d,e, trebuia sa se abtina de la vot.
 
Avand in vedere motivatiile expuse pe larg mai sus, consideram ca adoptarea hotararii nu indeplineste conditiile de legalitate prevazute de Lege.
 
HOTARAREA 235/2014
 
Nulitatea Hotararii 4911/2013, atrage si nulitatea Hotararii 235/2014, deoarece Hotararea 235/2014 are ca obiect punerea in aplicare a Hotararii 4911/2013 .
HCM 235/2014 este nula si prin introducerea de catre CM, in afara atributiilor sale, prin adaugare la lege, a unor obligatii si sanctiuni, precum si modificarea Tabloului mediatorilor.
 
Aspecte de nelegalitate ale Hotararii 235/2014
 
Tabloul mediatorilor
Inscrierea mediatorilor in Tabloul mediatorilor este obligatia CM, dupa ce emite autorizatia si avizul formei de exercitare.
Orice mediator care este autorizat si are avizata forma de exercitare este inscris in Tabloul mediatorilor  cu datele prevazute in art 12 al Legii.
Consiliul de Mediere ca organsim de interes public are obligatia de a informa publicul si de a publica toate informatiile din Tablou, evident cele prevazute de Lege, fara alte adaugari.
 
Art 7 alin 4 lit a) nelegal -Se incalca art 12 si 20 din lege; modifica nelegal Tabloul mediatorilor, adaugand la Art 12 date privind numarul de ore de pregatire profesionala a mediatorilor. Consiliul de Mediere nu are atributie legala de a modifica Tabloul mediatorilor.
 
Art 7 alin 4 lit a) prevede ca „informatia neputand fi vizibila public”. Nu intelegem care este scopul;
 
Art 1 lit b) Se incalca art 20 din lege-atributiile CM:
CM creaza nelegal, adaugand la lege, fara a avea acest drept, in afara atributiilor sale, obligatia pentru mediator de a depune o „Cerere de mentinere in Tablou” .
„Nu mediatorul solicita sa fie mentinut in Tablou, ci Consiliul de Mediere are obligatia de a tine evidenta mediatorilor autorizati pentru a-l pune la dispozitia publicului” -Art 12 si Art 20 din Lege.
„Mediatorul are obligatia anuntarii modificarii oricaror date inscrise in Tablou, sub sanctiune”.
Odata ce mediatorul este autorizat si are avizata forma de exercitare, CM este obligat sa-l inregistreze in tablou, inregistrarea in Tablou fiind o consecinta a autorizarii si a dobandirii calitatii de mediator.
Inregistrarea este o obligatie a CM si nu a mediatorului
 
CM are atributia conform legii sa inregistreze in tablou mediatorii pe care ii autorizeaza, pentru informarea publica, pentru a exista o evidenta a activtatii de autorizare a CM si pentru a se verifica transparent autorizatiile emise de CM.
 
Art 8 lit a) – incalca art. 20, 12, 14, 38, 39, 40 din lege ;
Potrivit art 8 lit a) CM sanctioneaza mediatorii pentru „nedepunerea Cererii de mentinere in Tablou”; considerand acest fapt „abatere”.
 
Prin art 8 lit a) Consiliul de Mediere decide, nelegal si in afara situatiilor prevazute de Lege, suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe termen nelimitat, prin inregistarea mediatorului in Tablou la Sectiunea a II a - Inactivi (????), desi acesta indeplineste conditiile prevazute de lege - este autorizat si are forma de exercitare, nu are sanctiune de suspendare sau incetare a exercitarii profesiei conform procedurilor de sanctionare prevazute de lege, are complete datele prevazute de Art 12;
Conform Art 44 alin 1 ind 1 din ROF Este mediator inactiv persoana care nu a solicitat avizarea formei de exercitare a profesiei, mediatorul cu forma de exercitare a profesiei dar care nu a facut dovada înregistrarii fiscale in termen de un an de la autorizare si mediatorii suspendati”.  
 
In consecinta, nu exista baza legala pentru inregistrarea la sectiunea „inactivi”
 
In cazul unei abateri, pentru a fi legala, sanctiunea trebuie sa rezulte din procedura prevazuta in lege, prin Comisia de Disciplina. Art 39 prevede mai multe categorii de sanctiuni; in cazul sanctiunii de suspendare,  legea limiteaza de la 1 la 6 luni.
 
Prin reglementarea din Art 8 lit a) Consilul de Mediere incalca dreptul mediatorului de a fi inscris in Tablou si totodata incalca dispozitiile legii, privind intocmirea Tabloului mediatorilor.
Art 2 - incalca art. 12 , 14, 20 din lege: in cazul in care un mediator nu doreste sa exercite profesia, urmeaza procedura de suspendare sau incetare a activitatii la cerere. Mediatorul isi poate exercita acest drept oricand.
 
Art 7 alin 1 - incalca art 7, 22, 20 din lege – existenta taxei profesionale- nelegala;
 
Art 7 alin 5- incalca art 20,38,39, 40.- Abaterea disciplinara invocata nu exista. Considerarea unei cereri incomplete ca abatere disciplinara este fara precedent. Abaterea este „analizata” in sedinta CM - procedura de sanctionare (prevazut la alin 5) incalca procedura de sanctionare prevazuta de Lege.
CONSILIUL DE MEDIERE NU ARE DREPTUL DE A SANCTIONA FARA CERCETAREA SI PROPUNEREA DE SANCTIONARE A COMISIEI DE DISCIPLINA, IAR ANALIZA UNEI ABATERI NU EXISTA IN ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE MEDIERE.
 
 Art 5 - incalca art 7 si 22 din lege.
 Punctele de formare nu sunt conditie de exercitare a profesiei de mediator.
 
Prevederile  Art 7 alin 4 lit a) si ale Art 8 lit a) prin adaugarea la Lege a rubricii din Tablou care contine date referitoare la pregatirea mediatorului si incadrarea, necompletarea acestei rubrici, ca abatere, creeaza artificial si nelegal o obligatie care aduce avantaje materiale formatorilor, furnizorilor de formare si celor care au organizat conferinte, seminarii.
 
In consecinta, solicitam publicarea votului si precizarea pentru fiecare membru care a votat, daca a declarat ca se afla intr-una dintre situatiile de conflict de interese mentionata mai sus.
 
Art 8 lit a) si Art 2 prevad sanctiuni pentru mediatorii care nu indeplinesc o conditie adaugata la lege, de catre CM.
Eliminarea din Sectiunea I a Tabloului mediatorilor si includerea la categoria inactiv, pe alte motive si proceduri de sanctionare, decat cele prevazute de Lege, nu lasa loc de interpretare a situatiei de conflict de interese in care se afla mediatorii membrii CM si a abuzului de putere exercitat.
 
In opinia noastra cele doua hotarari sunt nule, datorita faptului ca CM nu are competenta legala:
-          de modificare a conditiilor de exercitare a profesiei de mediator prin adaugarea unor conditii de indeplinit „ulterior” si „cumulativ”, 
-          sa acorde anual drept de exercitare a profesiei,
-          de modificare a Tabloul mediatorilor, in sensul celor decise prin hotararile anterior mentionate.
Avand in vedere expunerea noastra de motive, inclusiv aspectele de nelegalitate, pentru a evita situatia in care mediatorii ar trebui sa se adreseze instantei, solicitam abrogarea  HCM 4911/2013 si HCM 235/2014.
 
 
 
 
DANIELA POPOVICIU
PRESEDINTE


 Stire adaugata in data de 20-02-2014
.........................................................................................................................................................................................................................................
Organizarea teritoriala - Consiliul de Mediere INCOTRO?
Noile reglementari ale activitatii Consiliului de mediere (Cdm) stabilite prin hotararile nr. 16-20/25.04.2015...
.........................................................................................................................................................................................................................................
POZITIA APMR FATA DE PROPUNERILE CM
POZITIA ASOCIATIEI PROFESIONALE A MEDIATORILOR DIN ROMANIA fata de propunerile CM de organizare a asociatiilor profesionale, fara personalitate juridica, pe raza fiecarui judet....
.........................................................................................................................................................................................................................................
09.02.2015
Comunicat APMR cu privire la organizarea alegerilor CM...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.12.2014
La sedinta Comisiei Consultative a Corpului Profesional al Mediatorilor , care a avut loc in data de 13 decembrie 2014, am sustinut pentru candidaturile la Consiliul de Mediere ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
04.03.2014
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA SALUTA DECIZIA CONSILIULUI DE MEDIERE PRIN CARE S-A DECIS REVOCAREA HOTARARILOR 4911/2013 SI 235/2014....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.03.2014
REGLEMENTAREA FORMARII CONTINUE IN ACORD CU DIRECTIVA 52...
.........................................................................................................................................................................................................................................
25.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania va comunica concluziile sale cu privire la rediscutarea Hotararilor 4911/2013 si 235/2014 de catre membrii CM in sedinta din 22.02.2014....
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.02.2014
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania solicita Consiliul de mediere abrogarea Hotararilor Consiliului de mediere nr. 235/2014 si 4911/2013, din motive de nelegalitate. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.02.2013
Conferinta "Aplicarea medierii in relatie cu sistemul judiciar" organizata de Asociatia Pro Medierea in colaborare cu Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.06.2012
Propuneri de amendare a formei aprobate de Senat, propuneri care au fost prezentate Consiliului de Mediere de catre membrul acestuia, dl Dedu Ion in sedinta din luna mai 2012. Consiliul de mediere urmeaza sa prezinte punctul de vedere si sa il faca public....
.........................................................................................................................................................................................................................................
29.03.2012
Parteneriatul APMR-filiala Bucuresti cu organizatia neguvernamentala COLFASA....
.........................................................................................................................................................................................................................................
04.01.2012
Noul Consiliu de Mediere ales si validat in 12.12.2011 va prelua mandatul de la Consiliul in functie in data de 10 ianuarie 2011. Mandatul este de 2 ani conform legii 192/2006....
.........................................................................................................................................................................................................................................
13.12.2011
Reprezentantii Asociatiei Profesionale a Mediatorilor din Romania, Ioana Adina Marin si Carmen Irina Fiscuci, au fost validati ieri 12.12.2011 de Consiliul de Mediere in functie ca membri ai Consiliului de Mediere pentru mandatul 2011-2013....
.........................................................................................................................................................................................................................................
24.10.2011
In cadrul Conferintei APMR “Impreuna in mediere – sa fim schimbarea pe care ne-o dorim”, care a avut loc in data de 20 octombrie 2011, tema principala abordata a fost “Oportunitati si bariere privind obligativitatea medierii in relatie cu instanta”. ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
19.10.2011
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDIATORILOR DIN ROMANIA-FILIALA BUCURESTI celebreaza, in 20 octombrie 2011, "ZIUA MONDIALA A REZOLVARII CONFLICTELOR" in cadrul Conferintei "IMPREUNA IN MEDIERE - SA FACEM SCHIMBAREA PE CARE NE-O DORIM"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
25.07.2011
APMR-Filiala Bucuresti, prin presedinte d-na Nicoleta Nitu a participat in data de 21.07.2011 la Conferinţa de presă organizată cu ocazia lansării Consultării publice asupra conţinutului Strategiei de prevenire a criminalității la nivelul Municpiului București. Evenimentul a avut loc, la Sala de festivităţi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
20.07.2011
Astazi, 19.07.2011, ora 10.00, la sediul Institutiei Prefectului din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 a avut loc sedinta comuna a celor trei grupuri de lucru privind...
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Ca urmare a lansarii programului "Spune DA medierii!", Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania - Filiala Bucuresti a incheiat in data de 16.06.2011, un protocol de colaborare cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti....
.........................................................................................................................................................................................................................................
11.07.2011
Asocitatia Profesionala a Mediatorilor din Romania filiala Bucuresti si Asociatia"Centrul Mediatorilor Profesionisti-Bucuresti"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
08.06.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania cu sprijinul Asociatiei Pro Medierea lanseaza programul "Spune DA medierii"...
.........................................................................................................................................................................................................................................
18.04.2011
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania este partener al Facultatii de Sociologie si Psihologie, Universitatea de Vest din Timisoara...
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.02.2011
A.M.P.R.-filiala Banat a incheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Timis...
.........................................................................................................................................................................................................................................
12.05.2010
In cadrul Judecatoriei Hunedoara a fost deschis in 08.05.2010 un birou de informare cu privire la rezolvarea litigiilor prin mediere....
.........................................................................................................................................................................................................................................
12.05.2010
Azi, 12 mai 2010, presedintele A.P.M.R, Daniela Popoviciu, a semnat Protocolul de colaborare in vederea implementarii medierii cu 3 instante judecatoresti: Judecatoria Hunedoara, Judecatoria Hateg si Judecatoria Brad....
.........................................................................................................................................................................................................................................
05.03.2010
Intrarea in vigoare a art. 6 din Legea 192/2006, astfel cum a fost modificat, a fost mediatizata de Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania prin canalele media....
.........................................................................................................................................................................................................................................
03.03.2010
Incepand de astazi 03.03.2010, intra in vigoare art. 6 din Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator - " Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele." ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.02.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania apreciaza faptul ca TRINITAS TV a inteles importanta promovarii medierii si rolul pe care mass-media crestina trebuie sa-l aiba in a educa o societate in spiritul instaurarii dialogului si impacarii....
.........................................................................................................................................................................................................................................
28.01.2010
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania a raspuns invitatiei Consiliului de Mediere de a participa in data de 23 ianuarie 2010 la intalnirea cu asociatiile profesionale ale mediatorilor....
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.01.2010
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea, a organizat în data de 20 ianuarie 2010, cu sprijinul Asociaţiei Magistraţilor din România şi al Tribunalului Bucureşti, conferinţa cu titlul „ Aplicarea medierii in relaţie cu sistemul judiciar”....
.........................................................................................................................................................................................................................................
21.12.2009
Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania se intalneste cu judecatorii

Asociatia Profesionala a Mediatorilor din Romania organizeaza in data de 20 ianuarie 2010 o conferinta cu judecatorii de la Tribunalul Bucuresti si ...
.........................................................................................................................................................................................................................................
3.12.2009
In data de 25 noiembrie 2009 a fost promulgata Legea nr. 370/26.11.2009 pentru modificarea si completarea Legii 192/2006 privind medierea si profesia de mediator, pubicata in M.O. 0831/3.12.2009...
.........................................................................................................................................................................................................................................
17.11.2009
Asociaţia Profesională a Mediatorilor din România în parteneriat cu Asociaţia Pro Medierea a elaborat “GHIDUL DE MEDIERE PENTRU MAGISTRAŢI” care reprezintă un model practic de proceduri pentru aplicarea medierii în relaţie cu sistemul judiciar...
.........................................................................................................................................................................................................................................
15.10.2009
Ministerul Justitiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a validat în data de 13 octombrie 2009 prin ordin, membrii Consiliului de mediere...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Comunicat
Asociatia Profesioanala a Mediatorilor din Romania sustine necesitatea validarii cu celeritate de catre Ministrul Justitiei a noului Consiliu de mediere...
.........................................................................................................................................................................................................................................
Link-uri